<<

Filefjell

0 kommentarer
LENGDE
107.2
KM
STIGNING
5106
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving til venstre og inn på Vennisvegen 1.7 km 18.0 km
Skarp høyresving 19.7 km 0.7 km
Skarpt til venstre og inn på Vennisvegen 20.3 km 0.7 km
Skarpt til høyre og inn på Lundevegen 21.0 km 0.6 km
Sving til venstre og inn på Tyinvegen/E16 21.6 km 0.4 km
Hold til venstre 22.0 km 0.0 km
Fortsett på Tyinvegen/E16 22.0 km 1.8 km
Sving til venstre og inn på Strøndafjordvegen 23.9 km 3.8 km
Sving til venstre og inn på Tyinvegen/E16 27.6 km 6.0 km
Skarpt til venstre og inn på Bøastølen 33.6 km 0.1 km
Ta til høyre for å holde deg på Bøastølen 33.7 km 0.1 km
Hold til venstre for å holde deg på Bøastølen 33.8 km 7.4 km
Skarp venstre mot Vardelie 41.2 km 0.1 km
Skarp høyre mot Vardelie 41.3 km 0.2 km
Sving til høyre og inn på Vardelie 41.5 km 0.3 km
Hold til venstre 41.8 km 0.5 km
Hold til høyre 42.3 km 0.5 km
Skarpt til venstre og inn på Vardelie 42.8 km 0.4 km
Svakt til venstre og inn på Nystøgovegen/E16 43.2 km 0.9 km
Ta til venstre 44.1 km 13.2 km
Ta til venstre mot E16 57.3 km 0.3 km
Fortsett på E16 57.6 km 6.6 km
Ta til høyre 64.2 km 7.0 km
Sving til venstre og inn på Fv273 71.3 km 3.4 km
Ta til høyre mot Fv630 74.7 km 0.1 km
Sving til venstre og inn på Fv630 74.7 km 1.3 km
Ta til høyre 76.1 km 0.1 km
Sving til høyre og inn på Fv630 76.1 km 16.8 km
Sving til høyre og inn på E16 93.0 km 5.1 km
Sving til høyre og inn på Fv271 98.1 km 6.6 km
Sving til høyre og inn på Sjukehusvegen 104.7 km 0.4 km
Fortsett på Fv271 105.2 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Rv5 105.2 km 0.5 km
Sving til høyre og inn på Brattegjerde 105.7 km 0.4 km
Sving til høyre og inn på Skaffarøyna 106.1 km 0.1 km
Sving til venstre og inn på Uthushaugen 106.2 km 0.3 km
Fortsett rett frem ut på Vetla-elvi 106.5 km 0.3 km
Fortsett på Grandavegen 106.8 km --
Innsenderen: Tjoms
Starter i: Neset, Oppland, NO
Lengde: 107.2 kilometer
Høydeprofil: + 5106 / - 5572 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent