<<

høyjord

0 kommentarer
LENGDE
25.5
KM
STIGNING
368
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 0.1 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 0.6 km 2.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2.8 km 1.8 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelveg 4.6 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 4.7 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 4.7 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 4.9 km 1.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 5.9 km 0.2 km
Sving høyre i Kjørebane for å bli på GangSykkelveg 6.1 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 6.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 6.2 km 5.9 km
Sving høyre i Andebuveien for å bli på VegSenterlinje 12.1 km 1.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 13.0 km 0.1 km
Sving høyre i Holteveien for å bli på VegSenterlinje 13.1 km 0.3 km
Sving høyre i vestre Andebu vei for å bli på VegSenterlinje 13.5 km 0.2 km
Sving venstre på Andebuveien 13.7 km 1.3 km
Sving høyre på Håskenveien 15.0 km 7.7 km
Sving skarpt høyre i Nesveien for å bli på VegSenterlinje 22.7 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 22.8 km --
Innsenderen: lokelog
Starter i: Slottsfjellet, Vestfold, NO
Lengde: 25.5 kilometer
Høydeprofil: + 368 / - 268 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent