<<

skitur

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt venstre ved Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftye-veien)/Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 0.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 0.0 km 0.2 km
Sving høyre ved Lysløypa i Frognerseteråsen/Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern forbli på Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 0.2 km 0.3 km
Retning venstre på Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 0.5 km 0.1 km
Sving høyre på Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 0.6 km 0.0 km
Ankomst ved Location 2, til venstre 0.6 km 0.0 km
Avgang Location 2 0.6 km 0.0 km
Fortsett nord på Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 0.6 km 1.6 km
Retning høyre på Frognerseteren - Heggehullet - Tryvannstua 2.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre 2.2 km 0.0 km
Retning venstre på Øvresetertjern - Schrøderbakken - Tryvannstua 2.2 km 0.6 km
Sving venstre på Bogstad badeplass - Strømsbråtan - Tryvannstua 2.8 km 0.2 km
Retning høyre på Frognerseteren - Heggehullet - Tryvannstua 3.0 km 0.6 km
Sving venstre ved Lysløypa i Frognerseteråsen/Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua forbli på Frognerseteren - Heggehullet - Tryvannstua 3.6 km 2.1 km
Fortsett 5.7 km 0.1 km
Sving venstre 5.8 km 0.1 km
Sving høyre på Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 5.9 km --
Innsenderen: ang
Starter i: Frognerseteren, Oslo, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype