<<

Hotellet - Kongens Utsikt - Kleivstua

0 kommentarer
LENGDE
9.7
KM
STIGNING
444
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på Traktorveg 0.5 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 0.6 km 1.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2.0 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 2.1 km 2.2 km
Retning venstre på Traktorveg 4.3 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 4.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 4.8 km 3.6 km
Sving venstre på GangSykkelveg 8.4 km 1.3 km
Sving venstre på Åsaveien 9.7 km --
Innsenderen: Tommy Støa
Starter i: Sundvollen, Buskerud, NO
Lengde: 9.7 kilometer
Høydeprofil: + 444 / - 446 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent