<<

34 Okstindan - Okstindbreen rundt

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre for å bli på Sti 19.0 km 6.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 25.0 km 1.9 km
Retning venstre på Sti 27.0 km 10.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 37.2 km 1.4 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 38.6 km 0.7 km
Retning venstre på Sti 39.3 km 8.2 km
Retning høyre på Traktorveg 47.5 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 48.3 km --
Innsenderen: Manepe
Starter i: Granheim, Nordland, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent