<<

33 Sylan - Norge på tvers

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2.5 km 7.7 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 10.2 km 2.4 km
Sving høyre på Traktorveg 12.7 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 13.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 13.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 13.7 km 9.9 km
Sving venstre for å bli på Sti 23.6 km 6.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 29.7 km 43.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 72.9 km 9.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 82.4 km 3.2 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 85.5 km 0.3 km
Retning høyre på Sti 85.9 km 3.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 89.4 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 90.0 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 91.2 km 5.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 96.4 km 7.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 104.2 km 2.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 106.8 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 106.9 km 2.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 109.2 km 0.2 km
Fortsett på VegSenterlinje 109.4 km 1.1 km
Fortsett på Sti 110.5 km 5.2 km
Fortsett på VegSenterlinje 115.6 km 0.3 km
Retning venstre på Sti 116.0 km --
Innsenderen: Manepe
Starter i: Stjørdal, Nord-Trøndelag, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent