<<

50K JB

0 kommentarer
LENGDE
3.4
KM
STIGNING
53
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Traktorveg 0.0 km 0.1 km
Sving høyre på Karl Johans gate 0.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Møllergata 0.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 0.1 km 0.9 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 1.0 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Parkveien 1.5 km 0.1 km
Sving venstre på Kjørebane 1.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Parkveien for å bli på Kjørebane 1.6 km 0.0 km
Retning venstre på Hegdehaugsveien 1.6 km 1.6 km
Sving høyre i Kirkeveien for å bli på Kjørebane 3.2 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 3.2 km --
Innsenderen: sophiegri
Starter i: Oslo, Oslo, NO
Lengde: 3.4 kilometer
Høydeprofil: + 53 / - 36 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent