<<

Tranby - Hjortneskaia

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
38.3
KM
STIGNING
590
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.1 km 4.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 4.1 km 0.0 km
Sving venstre på Lierbakkene 4.1 km 0.9 km
Retning høyre på Drammensveien 5.0 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på Drammensveien 5.6 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på Tveitabakken 6.5 km 0.0 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Tveitabakken 6.6 km 0.1 km
Sving høyre på Gamle Drammensvei 6.7 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på Gamle Drammensvei 7.7 km 0.1 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Gamle Drammensvei 7.8 km 3.9 km
Sving høyre på Vestre Jansrud 11.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 11.8 km 0.8 km
Sving venstre på Brendsvollveien 12.5 km 0.0 km
Sving høyre på Gamle Drammensvei 12.5 km 0.0 km
Sving venstre i Ånnerudveien for å bli på Gamle Drammensvei 12.6 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 12.8 km 0.1 km
Sving høyre på Ånnerudtoppen 12.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 12.9 km 0.1 km
Sving høyre på Gamle Drammensvei 13.1 km 1.2 km
Sving høyre på Gamle Drammensvei 14.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 14.2 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 14.4 km 0.1 km
Sving venstre i Askerjordet for å bli på GangSykkelveg 14.5 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 14.7 km 0.0 km
Sving venstre på Kirkeveien 14.7 km 0.0 km
Sving venstre i Kirkeveien for å bli på VegSenterlinje 14.7 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 14.8 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 15.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 15.0 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 15.2 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 15.4 km 0.9 km
Sving høyre i Kirkeveien for å bli på VegSenterlinje 16.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 16.2 km 0.3 km
Sving høyre på Otto Valstads vei 16.6 km 0.9 km
Retning høyre på GangSykkelveg 17.5 km 0.0 km
Sving høyre i Hvalstadåsen for å bli på GangSykkelveg 17.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 17.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kirkeveien 17.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 17.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 17.8 km 0.2 km
Sving venstre på Skustadgata 18.0 km 0.4 km
Sving høyre på Torstadveien 18.4 km 0.0 km
Sving venstre på Halvard Torgersens vei 18.5 km 1.2 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Bergerveien 19.7 km 0.0 km
Sving høyre i Sandekra for å bli på Bergerveien 19.7 km 0.2 km
Fortsett på VegSenterlinje 20.0 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 20.0 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 20.3 km 0.0 km
Sving høyre på Billingstadsletta 20.3 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 20.4 km 0.0 km
Retning venstre på Billingstadsletta 20.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 20.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 20.4 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 20.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 20.8 km 0.4 km
Retning høyre på Lundekroken 21.1 km 0.0 km
Sving venstre på Slependveien 21.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Lilleåsen 21.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 21.3 km 0.1 km
Retning venstre på Slependveien 21.4 km 0.2 km
Sving høyre på Gyssestadkollen 21.6 km 0.5 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 22.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Konvallveien 22.2 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på Jongsåsveien 22.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Brodtkorbsgate 23.0 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 23.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 23.3 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 23.4 km 0.1 km
Sving høyre på Claude Monets allé 23.5 km 0.0 km
Sving venstre på Arnold Haukelands plass 23.5 km 0.3 km
Sving høyre på Jørgen Kanitz gate 23.8 km 0.1 km
Sving venstre på Gamle Drammensvei 23.8 km 0.4 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 24.2 km 0.6 km
Sving høyre i Sandviksveien for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 24.9 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Sandviksveien for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 25.0 km 0.0 km
Sving høyre i Sjøveien for å bli på Gamle Drammensvei 25.1 km 0.2 km
Sving venstre på Blommenholmveien 25.3 km 0.1 km
Sving høyre på Gamle Drammensvei 25.5 km 0.5 km
Sving venstre på Stasjonsveien 26.0 km 0.0 km
Sving høyre på Gamle Drammensvei 26.0 km 1.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 27.0 km 0.0 km
Retning høyre på Gamle Drammensvei 27.0 km 0.7 km
Sving høyre på Peter Loranges vei 27.7 km 0.2 km
Sving venstre på Terrasseveien 28.0 km 0.5 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 28.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 28.5 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Jernbaneveien 28.8 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Jernbaneveien 29.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 29.1 km 0.1 km
Sving venstre på Gamle Drammensvei 29.2 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på Gamle Drammensvei 29.2 km 0.0 km
Sving høyre på Åsveien 29.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 29.3 km 0.5 km
Sving venstre på Nordraaks vei 29.7 km 1.1 km
Sving venstre på Vollsveien 30.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Vollsveien 30.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Vollsveien 31.0 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 31.1 km 0.4 km
Retning venstre på Strandveien 31.5 km 0.3 km
Sving høyre i Sollerudveien for å bli på VegSenterlinje 31.8 km 0.3 km
Sving høyre i Skogbrynet for å bli på VegSenterlinje 32.1 km 1.3 km
Sving venstre i Bestumveien for å bli på VegSenterlinje 33.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 33.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 33.5 km 0.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 34.1 km 0.0 km
Sving høyre på Harbitzalléen 34.1 km 0.2 km
Sving høyre på Hoffsveien 34.2 km 0.3 km
Retning venstre på Kjørebane 34.6 km 0.6 km
Sving venstre på Thunes vei 35.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 35.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Ingar Nilsens vei 35.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Drammensveien 35.3 km 1.5 km
Sving skarpt høyre på Niels Juels gate 36.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Munkedamsveien 36.8 km 0.5 km
Retning høyre i Parkveien for å bli på Munkedamsveien 37.3 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 37.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 37.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 37.5 km 0.5 km
Sving høyre på Filipstadveien 38.0 km 0.3 km
Sving venstre i Frognerstranda for å bli på Kjørebane 38.2 km --
Innsenderen: tjsa
Starter i: Sørum, Buskerud, NO
Lengde: 38.3 kilometer
Høydeprofil: + 590 / - 603 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling