<<

Nordmarka

0 kommentarer
LENGDE
8.7
KM
STIGNING
240
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 2.0 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 2.1 km 0.4 km
Fortsett på Traktorveg 2.4 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2.8 km 0.5 km
Sving høyre på Traktorveg 3.4 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 3.5 km 0.0 km
Retning høyre på Sti 3.5 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.5 km 2.0 km
Sving venstre på Sti 6.5 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 8.0 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 8.6 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 8.6 km --
Innsenderen: MinVenn
Starter i: Årnes, Oslo, NO
Lengde: 8.7 kilometer
Høydeprofil: + 240 / - 224 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent