<<

Klatrebonanza

0 kommentarer
LENGDE
46.0
KM
STIGNING
1279
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Kjør ut av rundkjøringen på Gamle Ringeriksvei/Rv168 0.0 km 1.0 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 1.0 km 0.7 km
Ta til høyre 1.7 km 0.0 km
Ta til venstre 1.7 km 2.9 km
Ta til venstre mot Gamle Ringeriksvei 4.6 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Gamle Ringeriksvei 4.6 km 0.0 km
Ta til høyre 4.7 km 0.0 km
Ta til høyre 4.7 km 0.9 km
Hold til høyre 5.6 km 0.9 km
Sving til høyre og inn på Gamle Ringeriksvei 6.5 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Gamle Ringeriksvei/Rv168 6.5 km 1.1 km
Ta til høyre 7.6 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Gamle Ringeriksvei/Rv168 7.6 km 0.4 km
Fortsett rett frem for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 8.1 km 1.3 km
Kjør inn i rundkjøringen 9.3 km 0.0 km
Kjør ut av rundkjøringen på Gamle Ringeriksvei/Rv168 9.4 km 1.0 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 10.3 km 2.7 km
Hold til høyre for å bli på Gamle Ringeriksvei/Rv168 13.1 km 0.8 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 13.9 km 0.0 km
Kjør inn i rundkjøringen 13.9 km 0.0 km
Kjør ut av rundkjøringen på Gamle Ringeriksvei/Rv168 14.0 km 0.1 km
Ta til venstre 14.0 km 0.0 km
Ta til høyre 14.1 km 0.8 km
Hold til høyre 14.8 km 2.1 km
Ta til høyre mot Gamle Ringeriksvei/Rv168 16.9 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Gamle Ringeriksvei/Rv168 16.9 km 0.4 km
Fortsett rett frem for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 17.3 km 1.0 km
Hold til høyre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 18.3 km 0.3 km
Kjør inn i rundkjøringen 18.6 km 0.0 km
Kjør ut av rundkjøringen på Gamle Ringeriksvei/Rv168 18.6 km 1.0 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 19.6 km 0.7 km
Ta til høyre 20.2 km 0.0 km
Ta til venstre 20.3 km 2.9 km
Ta til venstre mot Gamle Ringeriksvei/Rv168 23.1 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Gamle Ringeriksvei/Rv168 23.1 km 0.0 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 23.1 km 0.4 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 23.6 km 0.7 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 24.2 km 2.2 km
Fortsett rett frem for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 26.5 km 1.0 km
Hold til høyre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 27.5 km 1.2 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 28.7 km 0.7 km
Ta til høyre 29.4 km 0.0 km
Ta til venstre 29.4 km 3.8 km
Hold til høyre 33.2 km 2.1 km
Ta til høyre mot Gamle Ringeriksvei/Rv168 35.3 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Gamle Ringeriksvei/Rv168 35.3 km 0.4 km
Fortsett rett frem for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 35.7 km 1.3 km
Kjør inn i rundkjøringen 36.9 km 0.0 km
Kjør ut av rundkjøringen på Gamle Ringeriksvei/Rv168 37.0 km 1.0 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 37.9 km 2.7 km
Hold til høyre for å bli på Gamle Ringeriksvei/Rv168 40.7 km 0.8 km
Fortsett rett frem for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 41.5 km 0.4 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 41.9 km 0.7 km
Hold til venstre for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 42.5 km 2.2 km
Fortsett rett frem for å holde deg på Gamle Ringeriksvei/Rv168 44.8 km 1.3 km
Kjør inn i rundkjøringen 46.0 km --
Innsenderen: Mats Pfister
Starter i: Helset, Akershus, NO
Lengde: 46.0 kilometer
Høydeprofil: + 1279 / - 1277 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent