<<

Hellersdalen hjemmefra. Tegnet

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
7.0
MILES
STIGNING
502
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Vestrus-Salemsveien-Tangvall-Hellersdalen-Surtetjønn- Lunde-Vestrus-hjem
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på GangSykkelveg 0.1 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 0.1 mi 0.1 mi
Sving høyre på Vestrusveien 0.2 mi 0.1 mi
Sving venstre på GangSykkelveg 0.3 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 0.4 mi 0.0 mi
Sving venstre på Udjusveien 0.4 mi 0.2 mi
Sving høyre på GangSykkelveg 0.7 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 0.7 mi 0.1 mi
Sving høyre på Vestrusveien 0.8 mi 0.1 mi
Sving venstre for å bli på Vestrusveien 0.9 mi 0.0 mi
Sving høyre på Traktorveg 0.9 mi 0.2 mi
Sving venstre for å bli på Moneveien 1.1 mi 0.2 mi
Sving høyre på Eikeveien 1.3 mi 0.0 mi
Sving venstre på Moneveien 1.3 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1.3 mi 0.2 mi
Sving venstre på Eikeveien 1.5 mi 0.0 mi
Sving høyre for å bli på Eikeveien 1.5 mi 0.0 mi
Ankomst på destinasjon, på venstre 1.5 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1.5 mi 0.1 mi
Retning venstre på Eikeheiveien 1.6 mi 0.0 mi
Sving høyre på Eikeveien 1.6 mi 0.1 mi
Sving høyre på Grøvansveien 1.7 mi 0.0 mi
Sving høyre på Eikeveien 1.7 mi 0.2 mi
Sving venstre på Gamle Lundevei 1.9 mi 0.1 mi
Sving venstre på Lundeveien 2.0 mi 0.0 mi
Sving venstre på Leireveien 2.0 mi 0.0 mi
Sving høyre på GangSykkelveg 2.0 mi 0.3 mi
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2.3 mi 0.0 mi
Sving venstre på Lundeveien 2.3 mi 0.0 mi
Sving høyre på Repstadveien 2.3 mi 0.0 mi
Sving høyre på GangSykkelveg 2.3 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 2.3 mi 0.1 mi
Sving venstre på Repstadveien 2.4 mi 0.0 mi
Sving høyre for å bli på Repstadveien 2.4 mi 3.3 mi
Sving skarpt høyre i Tangvallveien for å bli på VegSenterlinje 5.8 mi 0.0 mi
Sving venstre i Tangvallveien for å bli på VegSenterlinje 5.8 mi 0.0 mi
Sving høyre på GangSykkelveg 5.8 mi 0.0 mi
Sving venstre på Salemsveien 5.8 mi 0.5 mi
Retning høyre i GangSykkelveg for å bli på Salemsveien 6.4 mi 0.2 mi
Sving høyre på Sti 6.5 mi 0.2 mi
Retning venstre på Vestrusveien 6.7 mi 0.1 mi
Sving venstre på GangSykkelveg 6.8 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 6.9 mi 0.0 mi
Sving venstre på Udjusveien 6.9 mi --
Innsenderen: Rune Bergjord
Starter i: Sangvik, Vest-Agder, NO
Lengde: 7.0 miles
Høydeprofil: + 502 / - 503 ft
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Løpe