<<

Hamar - kort runde via jessnes og frøbergsberget

0 kommentarer
LENGDE
18.1
KM
STIGNING
300
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Grønnegata for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.1 km
Sving venstre i Grønnegata for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.1 km
Sving høyre i Strandgata for å bli på VegSenterlinje 0.2 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 0.6 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 0.6 km 0.8 km
Retning venstre på Sti 1.5 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1.5 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1.7 km 0.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2.4 km 0.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 3.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 3.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3.2 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 3.3 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 3.9 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 3.9 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 4.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Strandvegen for å bli på VegSenterlinje 4.1 km 0.3 km
Sving venstre i Nystuvegen for å bli på VegSenterlinje 4.5 km 5.9 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 10.4 km 0.8 km
Sving skarpt høyre i Jessnesvegen for å bli på VegSenterlinje 11.2 km 0.0 km
Sving høyre i Jessnesvegen for å bli på VegSenterlinje 11.2 km 2.3 km
Sving skarpt høyre på Vestre Alu 13.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 13.5 km 0.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 13.7 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 13.7 km 0.0 km
Sving venstre på Jessnesvegen 13.7 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 13.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 13.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 13.8 km 1.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 14.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 14.9 km 0.0 km
Sving høyre på Vognvegen 14.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Kjørebane 14.9 km 0.1 km
Sving venstre på Olav Trygvasons gate 15.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 15.0 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 15.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Kjørebane 15.5 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 15.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 15.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 15.5 km 0.8 km
Sving venstre på GangSykkelveg 16.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 16.3 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Grønnegata 16.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Hakabekkvegen 16.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Aslak Bolts gate 16.7 km 1.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 17.9 km 0.1 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 18.0 km --
Innsenderen: øyvind
Starter i: Tjuvholmen, Hedmark, NO
Lengde: 18.1 kilometer
Høydeprofil: + 300 / - 308 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent