<<

Hamar: runde i kulturlandskap via Ottestad

0 kommentarer
LENGDE
22.2
KM
STIGNING
336
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt venstre på Grønnegata 0.0 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 0.1 km 0.9 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1.0 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Løvstadvegen 2.0 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2.0 km 0.0 km
Sving venstre på Riksveg 222 2.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Svartåkervegen 2.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2.2 km 0.1 km
Sving venstre på Kjørebane 2.3 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2.4 km 1.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 3.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3.6 km 1.4 km
Sving venstre på Stensbakkvegen 5.0 km 1.7 km
Retning høyre på Nordvivegen 6.6 km 0.8 km
Sving venstre i Nordvivegen for å bli på VegSenterlinje 7.4 km 0.1 km
Sving venstre i Nordvivegen for å bli på VegSenterlinje 7.5 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Nordvivegen for å bli på VegSenterlinje 7.8 km 0.9 km
Sving høyre i Ottestadgutua for å bli på VegSenterlinje 8.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Ottestadgutua for å bli på VegSenterlinje 8.7 km 0.8 km
Retning høyre på Hvervagutua 9.5 km 0.6 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 10.1 km 2.1 km
Sving høyre i Vestbygdvegen for å bli på VegSenterlinje 12.2 km 3.5 km
Sving venstre på Sandvikavegen 15.7 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 15.7 km 1.0 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Sandvikavegen 16.7 km 1.3 km
Sving venstre på Traktorveg 18.0 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 18.1 km 0.0 km
Sving venstre i Sandvikavegen for å bli på VegSenterlinje 18.1 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 18.2 km 1.1 km
Retning høyre på Skrenten 19.3 km 0.0 km
Retning venstre på Sandvikavegen 19.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Sandvikavegen for å bli på VegSenterlinje 19.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 19.4 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 19.8 km 0.0 km
Sving venstre i Sandvikavegen for å bli på VegSenterlinje 19.8 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 20.2 km 0.0 km
Sving venstre på Riksveg 222 20.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 20.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 20.3 km 0.9 km
Retning venstre på GangSykkelveg 21.2 km 0.8 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 21.9 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 22.1 km --
Innsenderen: øyvind
Starter i: Tjuvholmen, Hedmark, NO
Lengde: 22.2 kilometer
Høydeprofil: + 336 / - 341 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent