<<

Tonsenhagen - Alnasjøen kort

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
8.7
KM
STIGNING
220
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Korttur fra Tonsehagen rundt Alnasjøen og opp Kolås
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre for å bli på Sti 0.0 km 1.3 km
Retning venstre for å bli på Sti 1.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 1.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 1.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 1.6 km 0.2 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 1.8 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.4 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 3.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.4 km 1.2 km
Sving høyre på Sti 4.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 4.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.9 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 5.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 5.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 5.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 6.0 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 6.7 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 6.7 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 7.4 km 0.2 km
Sving høyre på Sti 7.6 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 7.9 km --
Innsenderen: Turpia
Starter i: Kolås, Oslo, NO
Lengde: 8.7 kilometer
Høydeprofil: + 220 / - 246 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Fottur, Løpe, Skogstur