<<

FELAND (S)

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
6.0
KM
STIGNING
258
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
0.0 km 0.0 km
0.0 km 0.0 km
0.1 km 0.0 km
0.1 km 0.1 km
0.2 km 0.0 km
0.2 km 0.1 km
0.3 km 0.1 km
0.4 km 0.0 km
0.4 km 0.1 km
0.5 km 0.1 km
0.5 km 0.1 km
0.7 km 0.0 km
0.7 km 0.0 km
0.7 km 0.0 km
0.8 km 0.0 km
0.8 km 0.0 km
0.8 km 0.0 km
0.8 km 0.0 km
0.8 km 0.1 km
0.9 km 0.0 km
0.9 km 0.1 km
1.0 km 0.0 km
1.0 km 0.1 km
1.1 km 0.0 km
1.1 km 0.1 km
1.2 km 0.0 km
1.2 km 0.0 km
1.2 km 0.0 km
1.3 km 0.0 km
1.3 km 0.2 km
1.5 km 0.0 km
1.5 km 0.0 km
1.5 km 0.1 km
1.6 km 0.1 km
1.7 km 0.0 km
1.7 km 0.2 km
1.9 km 0.0 km
1.9 km 0.1 km
2.0 km 0.1 km
2.1 km 0.0 km
2.1 km 0.0 km
2.1 km 0.1 km
2.2 km 0.0 km
2.2 km 0.1 km
2.3 km 0.0 km
2.3 km 0.1 km
2.4 km 0.0 km
2.5 km 0.0 km
2.5 km 0.0 km
2.5 km 0.0 km
2.6 km 0.1 km
2.7 km 0.1 km
2.8 km 0.1 km
2.8 km 0.0 km
2.9 km 0.0 km
2.9 km 0.0 km
2.9 km 0.0 km
3.0 km 0.0 km
3.0 km 0.0 km
3.0 km 0.0 km
3.1 km 0.0 km
3.1 km 0.0 km
3.1 km 0.1 km
3.2 km 0.0 km
3.2 km 0.0 km
3.2 km 0.1 km
3.3 km 0.0 km
3.3 km 0.0 km
3.3 km 0.0 km
3.4 km 0.0 km
3.4 km 0.0 km
3.4 km 0.0 km
3.5 km 0.0 km
3.5 km 0.1 km
3.6 km 0.0 km
3.6 km 0.0 km
3.7 km 0.1 km
3.7 km 0.0 km
3.8 km 0.0 km
3.8 km 0.0 km
3.9 km 0.1 km
3.9 km 0.1 km
4.0 km 0.0 km
4.0 km 0.1 km
4.1 km 0.1 km
4.2 km 0.1 km
4.3 km 0.2 km
4.4 km 0.0 km
4.5 km 0.1 km
4.5 km 0.1 km
4.6 km 0.1 km
4.7 km 0.1 km
4.9 km 0.1 km
5.0 km 0.2 km
5.1 km 0.0 km
5.2 km 0.0 km
5.2 km 0.0 km
5.2 km 0.0 km
5.2 km 0.0 km
5.2 km 0.0 km
5.3 km 0.1 km
5.3 km 0.0 km
5.3 km 0.1 km
5.4 km 0.1 km
5.5 km 0.0 km
5.5 km 0.1 km
5.5 km 0.1 km
5.6 km 0.1 km
5.7 km 0.2 km
5.8 km 0.1 km
5.9 km --
Innsenderen: Johannes Fosshaugen
Starter i: Svenevig, Vest-Agder, NO
Lengde: 6.0 kilometer
Høydeprofil: + 258 / - 258 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur