<<

Høsttur - Kustein - langevann - Kjelsås

0 kommentarer
LENGDE
64.9
KM
STIGNING
1830
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.2 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 0.4 km 0.0 km
Sving høyre i Griniveien for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 0.5 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 0.9 km 0.2 km
Sving venstre i Harald Løvenskiolds vei for å bli på VegSenterlinje 1.1 km 0.0 km
Sving høyre i Grinidammen for å bli på VegSenterlinje 1.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1.4 km 1.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2.5 km 0.0 km
Sving høyre i Fossumveien for å bli på VegSenterlinje 2.6 km 4.6 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 7.1 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 7.2 km 0.8 km
Fortsett på Sti 8.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 9.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 9.3 km 1.4 km
Retning venstre for å bli på Sti 10.7 km 0.7 km
Sving høyre på VegSenterlinje 11.4 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 11.8 km 1.1 km
Sving høyre på Sti 12.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 12.9 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 13.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 13.3 km 0.7 km
Retning høyre på Sti 14.0 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 14.1 km 0.0 km
Sving høyre på Sti 14.2 km 5.1 km
Sving skarpt høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 19.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 19.3 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 20.1 km 1.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 21.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 21.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 22.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 22.1 km 0.6 km
Sving venstre på Sti 22.6 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 23.5 km 0.3 km
Sving venstre på Traktorveg 23.8 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 24.0 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 24.5 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 24.6 km 1.5 km
Sving høyre på Sti 26.1 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 26.8 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 27.2 km 1.1 km
Retning høyre på Traktorveg 28.3 km 0.7 km
Retning venstre på Sti 29.0 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 29.0 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 29.1 km 1.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 30.3 km 0.7 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 31.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 31.0 km 0.0 km
Dra tilbake Vest på VegSenterlinje 31.0 km 0.7 km
Sving venstre på Sti 31.7 km 1.0 km
Fortsett på Sti 32.7 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 33.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Sti 33.4 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 33.4 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 33.6 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 34.2 km 1.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 35.9 km 0.7 km
Sving venstre på Traktorveg 36.6 km 2.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 38.9 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 39.2 km 1.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 41.1 km 0.0 km
Retning høyre på Traktorveg 41.1 km 0.3 km
Sving høyre på Sti 41.4 km 3.6 km
Sving venstre for å bli på Sti 45.0 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 45.2 km 1.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 47.1 km 1.2 km
Retning høyre på Sti 48.3 km 1.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 49.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Sti 50.1 km 1.9 km
Sving høyre for å bli på Sti 52.0 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 53.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 53.2 km 3.2 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 56.4 km 0.0 km
Sving venstre i Gamle Maridalsvei for å bli på VegSenterlinje 56.5 km 0.8 km
Sving venstre i Kallerudveien for å bli på VegSenterlinje 57.2 km 0.0 km
Sving høyre i Greveveien for å bli på VegSenterlinje 57.2 km 1.6 km
Sving høyre i Greveveien for å bli på VegSenterlinje 58.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 58.9 km 1.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 60.2 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 60.4 km 0.8 km
Sving høyre på Sti 61.2 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 61.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 61.4 km 0.7 km
Sving høyre i Lachmanns vei for å bli på VegSenterlinje 62.1 km 1.1 km
Retning venstre på Kjørebane 63.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Grefsenveien for å bli på Kjørebane 63.5 km 0.0 km
Sving venstre i Grefsenveien for å bli på Kjørebane 63.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Myrerskogveien 63.5 km 0.0 km
Retning venstre på Gamle Kjelsåsvei 63.6 km 0.8 km
Sving høyre på Glads vei 64.4 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 64.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Kapellveien 64.6 km --
Innsenderen: Frick
Starter i: Røa, Oslo, NO
Lengde: 64.9 kilometer
Høydeprofil: + 1830 / - 1830 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent