<<

Arendal Lysebotn via Evje

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
221.4
KM
STIGNING
4200
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Kjørebane 0.6 km 0.8 km
Retning høyre på Kjørebane 1.3 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1.4 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1.4 km 0.6 km
Retning venstre på Kjørebane 2.0 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 3.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 3.4 km 7.0 km
Retning venstre på Kjørebane 10.4 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 10.4 km 0.0 km
Sving venstre på Kjørebane 10.4 km 1.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 11.4 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 11.4 km 11.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 22.7 km 10.4 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 33.1 km 7.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 40.3 km 1.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 41.8 km 17.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 59.4 km 1.3 km
Retning høyre på Traktorveg 60.7 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 60.7 km 0.1 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 60.8 km 18.6 km
Sving skarpt venstre i Arendalsvegen for å bli på VegSenterlinje 79.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 79.4 km 0.1 km
Sving venstre på Grenjåvegen 79.4 km 0.7 km
Sving skarpt venstre i Lianvegen for å bli på VegSenterlinje 80.2 km 0.1 km
Sving venstre i Taubanegata for å bli på VegSenterlinje 80.3 km 0.0 km
Sving høyre i Taubanegata for å bli på VegSenterlinje 80.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 80.4 km 0.4 km
Sving skarpt venstre i Arendalsvegen for å bli på VegSenterlinje 80.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 80.9 km 10.1 km
Retning høyre på Kjørebane 91.0 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 91.0 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 91.0 km 11.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 102.0 km 1.0 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 103.1 km 22.9 km
Retning venstre på Sti 125.9 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 126.4 km 33.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 160.1 km 9.8 km
Retning venstre på Traktorveg 169.8 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 170.0 km 17.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 187.4 km 10.1 km
Sving skarpt venstre på Sti 197.6 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 198.2 km 2.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 200.4 km 2.1 km
Sving skarpt høyre på Sti 202.5 km 3.8 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 206.4 km 10.2 km
Retning venstre for å bli på Sti 216.5 km 2.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 218.9 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 219.0 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 219.6 km 1.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 221.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 221.3 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 221.4 km --
Innsenderen: Robert Skaare
Starter i: Arendal, Aust-Agder, NO
Lengde: 221.4 kilometer
Høydeprofil: + 4200 / - 4199 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling