<<

Rundtur Ausviga, Tangvall

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
17.7
KM
STIGNING
192
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Lett sykkeltur for utrente kropper!
veiviser Lengde Etappe
Retning høyre på GangSykkelveg 0.0 km 1.9 km
Sving høyre på Leireveien 1.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Leireveien 2.0 km 0.5 km
Sving høyre i Lundeveien for å bli på VegSenterlinje 2.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Eikeveien 2.6 km 0.6 km
Sving venstre på Eikeheiveien 3.2 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 3.2 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Moneveien 3.6 km 0.0 km
Sving venstre på Eikeveien 3.6 km 1.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 5.0 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 5.5 km 0.6 km
Sving venstre på Sangvikveien 6.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sangvikveien 6.0 km 0.3 km
Retning venstre på Kjørebane 6.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 6.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 6.3 km 1.0 km
Sving høyre på Årosveien 7.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i VegSenterlinje for å bli på Årosveien 7.3 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 7.4 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 7.4 km 0.0 km
Fortsett Øst på Årosveien 7.4 km 0.0 km
Sving venstre på Gamle Årosvei 7.4 km 1.2 km
Sving skarpt venstre på Langenesveien 8.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Langenesveien 8.8 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Langenesveien 9.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Langenesveien 9.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 9.2 km 0.3 km
Retning venstre på Søgneveien 9.5 km 2.3 km
Sving skarpt venstre på Toftelandsveien 11.9 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Toftelandsveien 12.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 12.5 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 12.6 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 12.6 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 13.0 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Salemsveien 13.3 km 0.0 km
Sving venstre på Tangvallveien 13.3 km 0.2 km
Sving venstre på Eiketjønnveien 13.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 13.6 km 0.0 km
Retning høyre på Meieribakken 13.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Meieribakken 13.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 13.7 km 0.8 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 14.5 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 14.5 km 0.0 km
Fortsett Vest på GangSykkelveg 14.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Gamle Lundevei 14.5 km 0.3 km
Sving venstre i Lundeveien for å bli på VegSenterlinje 14.8 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på Leireveien 15.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 15.3 km 1.9 km
Retning venstre på Ausviga 17.3 km --
Innsenderen: Mette
Starter i: Ausviga, Vest-Agder, NO
Lengde: 17.7 kilometer
Høydeprofil: + 192 / - 187 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Terrengsykling, Landeveisykling