<<

Jomåsknuten rundt

0 kommentarer
LENGDE
100.6
KM
STIGNING
1670
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 2.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3.6 km 2.6 km
Retning høyre på Kjørebane 6.1 km 0.0 km
Retning høyre på Gamle Songevei 6.2 km 0.9 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Gamle Songevei 7.1 km 0.5 km
Retning venstre på Ingeborgdalen 7.6 km 0.8 km
Retning venstre på VegSenterlinje 8.4 km 0.0 km
Sving venstre i Møllebakken for å bli på VegSenterlinje 8.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 8.4 km 1.7 km
Retning høyre på Kjørebane 10.1 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 10.2 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 10.2 km 0.6 km
Retning venstre på Kjørebane 10.8 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 12.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 12.2 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 13.7 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 13.8 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 13.9 km 2.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 16.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 16.4 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 16.5 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 16.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 16.7 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 16.9 km 0.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 17.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 17.8 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 18.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 18.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 18.6 km 0.1 km
Sving venstre på Stemmen 18.8 km 0.3 km
Sving høyre i Kvennbekken for å bli på Stemmen 19.1 km 0.1 km
Sving høyre i Haukevegen for å bli på Stemmen 19.2 km 0.3 km
Sving venstre på Sti 19.5 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 19.6 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 19.9 km 0.3 km
Retning høyre på GangSykkelveg 20.1 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 20.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 20.3 km 0.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 20.9 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 20.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 21.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 21.0 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 21.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 21.4 km 3.0 km
Retning venstre på Traktorveg 24.4 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 24.4 km 2.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 27.3 km 0.6 km
Sving høyre på Traktorveg 27.9 km 1.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 28.9 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 29.7 km 2.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 32.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 32.4 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 33.2 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 34.0 km 4.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 38.8 km 6.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 45.1 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 45.5 km 5.1 km
Retning høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 50.6 km 1.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 52.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 52.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 52.3 km 3.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 56.1 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 57.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 57.7 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 58.0 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 58.9 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 59.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 59.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 59.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 59.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 59.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 59.5 km 2.3 km
Sving høyre på Traktorveg 61.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 61.8 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 61.9 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 63.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 63.1 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 63.6 km 0.8 km
Retning venstre på Traktorveg 64.4 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 64.4 km 1.2 km
Retning venstre på Sti 65.6 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 65.9 km 3.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 69.4 km 7.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 76.4 km 1.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 77.5 km 0.0 km
Sving venstre på Kjørebane 77.5 km 4.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 81.8 km 3.6 km
Retning høyre på Kjørebane 85.4 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 85.4 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 85.5 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 85.7 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 86.4 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 87.2 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 87.8 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 88.1 km 0.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 89.0 km 1.3 km
Sving høyre i Gunhildsboveien for å bli på VegSenterlinje 90.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Tamburodden for å bli på VegSenterlinje 90.4 km 0.2 km
Sving venstre i Langsæveien for å bli på VegSenterlinje 90.6 km 0.8 km
Retning venstre i Barbudalen for å bli på VegSenterlinje 91.4 km 0.4 km
Sving høyre på Engekjærveien 91.8 km 0.0 km
Sving venstre på Kjørebane 91.9 km 0.4 km
Sving venstre i Møllebakken for å bli på Kjørebane 92.3 km 0.8 km
Retning høyre på Gamle Songevei 93.1 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Gamle Songevei 93.5 km 0.9 km
Retning venstre på Kjørebane 94.5 km 0.0 km
Retning venstre på Kystveien 94.5 km 2.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 97.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 97.1 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 97.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 97.4 km 2.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 100.2 km 0.3 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 100.6 km --
Innsenderen: Christian Pritchard-Davies
Starter i: Brattekleiv, Aust-Agder, NO
Lengde: 100.6 kilometer
Høydeprofil: + 1670 / - 1671 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent