<<

Eriksbu (fra Einarstjønn)

0 kommentarer
LENGDE
5.0
KM
STIGNING
228
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 0.5 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 0.5 km 0.0 km
Fortsett Sør på VegSenterlinje 0.5 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på Sti 1.1 km --
Innsenderen: Øyvind Ødegård
Starter i: Lislevatnet, Buskerud, NO
Lengde: 5.0 kilometer
Høydeprofil: + 228 / - 65 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent