<<

elverum-lisjøen-kynna-kynnsjøen-agsberget-heradsbygd-elverum

0 kommentarer
LENGDE
67.3
KM
STIGNING
907
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Retning venstre for å bli på GangSykkelveg 0.1 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 0.6 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 1.0 km 0.0 km
Sving høyre på Lundgaardvegen 1.0 km 0.2 km
Sving høyre på Elvarheimgata 1.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Strandbygdvegen 1.4 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1.4 km 0.0 km
Sving høyre på Sven Morens veg 1.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 1.4 km 0.8 km
Retning høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.2 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2.3 km 1.9 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 4.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 4.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Trysilvegen 4.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Langholsvegen 4.7 km 0.9 km
Sving venstre på Traktorveg 5.6 km 1.2 km
Sving høyre på Traktorveg 6.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 6.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 7.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Langholsvegen for å bli på VegSenterlinje 7.1 km 1.2 km
Retning høyre på Traktorveg 8.2 km 0.3 km
Sving høyre på Langholsvegen 8.5 km 2.5 km
Retning venstre på Traktorveg 11.0 km 4.2 km
Retning høyre på Rølsåsenvegen 15.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Langholsvegen 15.2 km 2.6 km
Sving venstre i Likvernvegen for å bli på VegSenterlinje 17.9 km 0.5 km
Sving høyre i Likvernvegen for å bli på VegSenterlinje 18.4 km 1.9 km
Sving skarpt høyre i Livegen for å bli på VegSenterlinje 20.3 km 13.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 34.2 km 18.3 km
Sving høyre i Nøtåsvegen for å bli på VegSenterlinje 52.5 km 3.9 km
Sving venstre på Traktorveg 56.4 km 0.3 km
Retning venstre på Nøtåsvegen 56.6 km 0.4 km
Sving høyre i Stasjonsvegen for å bli på Nøtåsvegen 57.0 km 0.3 km
Sving venstre på Solørvegen 57.3 km 0.4 km
Sving venstre på Bygdevegen 57.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 57.6 km 1.5 km
Sving venstre på Fossenvegen 59.2 km 0.7 km
Sving høyre på Vestsivegen 59.9 km 1.5 km
Sving venstre i Vestsivegen for å bli på VegSenterlinje 61.3 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Vestsivegen for å bli på VegSenterlinje 61.6 km 0.7 km
Sving venstre i Vestsivegen for å bli på VegSenterlinje 62.3 km 4.2 km
Sving skarpt venstre i Vestsivegen for å bli på VegSenterlinje 66.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 66.6 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Vindheiavegen 66.8 km 0.0 km
Sving høyre på Vestsivegen 66.8 km 0.3 km
Sving venstre i Bakketungata for å bli på VegSenterlinje 67.1 km --
Innsenderen: øyvind
Starter i: Leiret, Hedmark, NO
Lengde: 67.3 kilometer
Høydeprofil: + 907 / - 906 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent