<<

Søgne.Myran.Lia.Klevset.Dal.Lunde.Vaglen.

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
32.5
KM
STIGNING
517
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Langt og krevende
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Stauslandsveien 0.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 0.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.5 km 0.0 km
Sving venstre på Kjørebane 0.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 0.6 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.7 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 1.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1.7 km 0.4 km
Sving høyre på Stemveien 2.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2.2 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 2.2 km 0.2 km
Sving høyre i Tangvallveien for å bli på VegSenterlinje 2.4 km 9.9 km
Sving venstre på Årstølveien 12.2 km 0.8 km
Sving høyre på Traktorveg 13.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Årstølveien 13.1 km 1.5 km
Sving venstre i Årstølveien for å bli på VegSenterlinje 14.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Årstølveien for å bli på VegSenterlinje 14.6 km 2.5 km
Sving høyre på Traktorveg 17.1 km 0.2 km
Retning høyre på Kleivsetveien 17.3 km 2.4 km
Sving venstre i Kleivsetveien for å bli på VegSenterlinje 19.7 km 1.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 21.6 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 22.0 km 1.1 km
Sving venstre i Lohneveien for å bli på VegSenterlinje 23.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 23.1 km 0.7 km
Retning høyre på Traktorveg 23.8 km 0.1 km
Retning høyre på Lohneveien 23.9 km 1.9 km
Sving venstre på GangSykkelveg 25.8 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 26.6 km 0.5 km
Sving venstre på Leireveien 27.2 km 0.0 km
Sving høyre på Lundeveien 27.2 km 0.0 km
Sving høyre på Gamle Lundevei 27.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Lundeveien for å bli på VegSenterlinje 27.2 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 27.3 km 0.6 km
Sving venstre på Eikeheiveien 27.9 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 27.9 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Moneveien 28.3 km 0.0 km
Sving venstre på Eikeveien 28.3 km 1.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 29.7 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 30.2 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 31.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 31.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 31.1 km 0.1 km
Sving venstre på Grønngjelet 31.2 km 0.1 km
Sving venstre i Sørheia for å bli på Grønngjelet 31.3 km 0.4 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 31.7 km 0.7 km
Retning høyre på Stauslandsveien 32.4 km 0.1 km
Sving venstre på Kjørebane 32.5 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 32.5 km --
Innsenderen: Srobinson
Starter i: Stausland, Vest-Agder, NO
Lengde: 32.5 kilometer
Høydeprofil: + 517 / - 523 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Grusvei
Egnet for: Terrengsykling