<<

Søgne.Tronstad.Nodeland.Søgne

0 kommentarer
LENGDE
31.2
KM
STIGNING
493
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på Stauslandsveien 0.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 0.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 0.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.5 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 0.9 km 0.0 km
Sving høyre i Hølleveien for å bli på VegSenterlinje 0.9 km 0.1 km
Sving høyre på Nygårdsheia 1.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1.0 km 0.5 km
Sving høyre på Hølleveien 1.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Hølleveien 1.5 km 0.1 km
Sving høyre på Tangveien 1.6 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Kjørebane 1.7 km 0.6 km
Sving høyre i Tangvallveien for å bli på VegSenterlinje 2.3 km 7.4 km
Sving venstre for å bli på Repstadveien 9.7 km 1.7 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 11.4 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 11.6 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 11.9 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 12.0 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 12.5 km 0.7 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 13.2 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 13.2 km 1.2 km
Sving høyre i Tronstadvegen for å bli på VegSenterlinje 14.4 km 0.4 km
Retning høyre på Traktorveg 14.8 km 3.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 17.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 17.8 km 1.6 km
Retning høyre på Gamle Kirkeveg 19.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Nye Kirkeveg 19.4 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 19.8 km 0.1 km
Retning venstre i Gamle Kirkeveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 19.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 20.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 20.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 20.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Songdalsvegen 20.1 km 0.3 km
Sving venstre i Songdalsvegen for å bli på VegSenterlinje 20.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 20.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 20.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Songdalsvegen for å bli på VegSenterlinje 20.5 km 1.6 km
Sving venstre på Brennåsvegen 22.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 22.1 km 3.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på Toftelandsveien 25.7 km 0.4 km
Retning venstre på Traktorveg 26.1 km 0.2 km
Retning venstre på Toftelandsveien 26.3 km 1.3 km
Sving venstre på Søgneveien 27.6 km 1.8 km
Sving venstre i Søgneveien for å bli på VegSenterlinje 29.4 km 0.5 km
Retning høyre på Stauslandsveien 29.9 km 0.3 km
Retning høyre på Stauslandsveien 30.3 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 30.3 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 30.8 km 0.0 km
Sving høyre i Stauslandsveien for å bli på VegSenterlinje 30.8 km 0.0 km
Sving venstre i Stauslandsveien for å bli på VegSenterlinje 30.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 30.8 km 0.3 km
Sving venstre på Grønngjelet 31.1 km --
Innsenderen: Srobinson
Starter i: Stausland, Vest-Agder, NO
Lengde: 31.2 kilometer
Høydeprofil: + 493 / - 493 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent