<<

Tour of BVLD - Etappe 8

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
24.2
KM
STIGNING
388
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til venstre 0.0 km 0.7 km
Sving til venstre og inn på Grorudenga 0.7 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Skollerudveien 0.7 km 1.6 km
Ta til høyre for å holde deg på Skollerudveien 2.3 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Lommedalsveien 2.3 km 0.1 km
Hold til høyre 2.5 km 1.5 km
Ta til venstre mot Skollerudveien 3.9 km 0.2 km
Ta til venstre mot Skollerudveien 4.1 km 0.1 km
Ta til høyre mot Skollerudveien 4.2 km 0.1 km
Ta til venstre mot Skollerudveien 4.2 km 0.1 km
Sving til høyre og inn på Skollerudveien 4.3 km 0.1 km
Ta til høyre for å holde deg på Skollerudveien 4.4 km 0.0 km
Ta til venstre 4.5 km 0.8 km
Sving til venstre og inn på Grorudenga 5.3 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Skollerudveien 5.3 km 1.6 km
Ta til høyre for å holde deg på Skollerudveien 6.9 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Lommedalsveien 6.9 km 0.1 km
Hold til høyre 7.0 km 1.5 km
Ta til venstre mot Skollerudveien 8.5 km 0.2 km
Ta til venstre mot Skollerudveien 8.7 km 0.1 km
Ta til høyre mot Skollerudveien 8.7 km 0.2 km
Sving til venstre og inn på Skollerudveien 8.9 km 0.0 km
Ta til venstre for å holde deg på Skollerudveien 8.9 km 0.1 km
Ta til høyre for å holde deg på Skollerudveien 9.0 km 0.0 km
Ta til venstre 9.0 km 0.8 km
Sving til venstre og inn på Grorudenga 9.8 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Skollerudveien 9.8 km 1.6 km
Ta til høyre for å holde deg på Skollerudveien 11.4 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Lommedalsveien 11.4 km 0.1 km
Hold til høyre 11.5 km 1.5 km
Ta til venstre 13.0 km 0.2 km
Ta til venstre 13.2 km 0.1 km
Ta til høyre 13.2 km 1.0 km
Sving til venstre og inn på Grorudenga 14.3 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Skollerudveien 14.3 km 1.6 km
Ta til høyre for å holde deg på Skollerudveien 15.9 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Lommedalsveien 15.9 km 0.1 km
Hold til høyre 16.0 km 1.5 km
Ta til venstre 17.5 km 0.2 km
Ta til venstre 17.7 km 0.1 km
Ta til høyre 17.7 km 1.0 km
Sving til venstre og inn på Grorudenga 18.7 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Skollerudveien 18.8 km 1.6 km
Ta til høyre for å holde deg på Skollerudveien 20.3 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Lommedalsveien 20.3 km 0.1 km
Hold til høyre 20.5 km 1.5 km
Ta til venstre 21.9 km 0.2 km
Ta til venstre 22.1 km 0.1 km
Ta til høyre 22.2 km 1.0 km
Sving til venstre og inn på Grorudenga 23.2 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Skollerudveien 23.2 km --
Innsenderen: Mats Pfister
Starter i: Sleiverud, Akershus, NO
Lengde: 24.2 kilometer
Høydeprofil: + 388 / - 381 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling