<<

Tur-Retur Heggedal-Sande

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
113.8
KM
STIGNING
1583
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Vollenveien 0.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 0.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 0.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Åmotveien 0.4 km 0.1 km
Sving venstre på Heggedalsveien 0.5 km 0.1 km
Sving venstre på Underlandsveien 0.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 0.6 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1.1 km 0.2 km
Sving høyre på Sætreveien 1.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1.6 km 0.4 km
Sving høyre på Gamle Heggedalsvei 2.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2.0 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2.3 km 0.6 km
Sving høyre på Sebjørnsrudveien 3.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Heggedalsveien 3.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Vinnulstadveien 3.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 3.0 km 1.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 4.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 4.1 km 0.1 km
Sving høyre på Vestengkleiva 4.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 4.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 4.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 4.5 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 4.8 km 0.0 km
Sving høyre i Heggedalsveien for å bli på VegSenterlinje 4.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Heggedalsveien for å bli på VegSenterlinje 4.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 5.0 km 0.2 km
Sving høyre på Villaveien 5.1 km 0.3 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Villaveien 5.4 km 0.4 km
Sving høyre på Sykehusveien 5.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 5.9 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 6.5 km 0.1 km
Sving høyre på Grobråtenveien 6.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 6.6 km 0.1 km
Sving høyre på Poverudveien 6.8 km 0.0 km
Sving venstre på Grobråtenveien 6.8 km 0.9 km
Sving venstre på Drammensveien 7.7 km 3.6 km
Retning høyre for å bli på Drammensveien 11.3 km 0.6 km
Retning venstre på Lierbakkene 12.0 km 0.9 km
Sving høyre i Lierbakkene for å bli på VegSenterlinje 12.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 12.8 km 5.7 km
Sving venstre på Husebysletta 18.6 km 0.1 km
Retning høyre på Strandveien 18.7 km 0.0 km
Retning høyre på Ringeriksveien 18.7 km 0.1 km
Sving venstre på Lierstranda 18.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Lierstranda 18.9 km 0.8 km
Retning venstre for å bli på Lierstranda 19.6 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Bruusgaards vei 20.3 km 0.1 km
Sving venstre på Strandveien 20.4 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 20.4 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på Jacob Borchs gate 21.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 21.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 21.3 km 0.0 km
Kjør Sørøst på Jacob Borchs gate 21.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 21.3 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 21.9 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 22.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 22.0 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 22.0 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 22.0 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 22.3 km 0.1 km
Retning høyre på Telthusgata 22.3 km 0.5 km
Retning venstre på Kjørebane 22.8 km 0.2 km
Sving venstre på Bjørnstjerne Bjørnsons gate 23.1 km 0.9 km
Retning høyre i Havnegata for å bli på Bjørnstjerne Bjørnsons gate 24.0 km 1.9 km
Sving høyre for å bli på Holmestrandsveien 25.9 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 26.1 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 26.1 km 0.0 km
Fortsett Sørøst på Holmestrandsveien 26.1 km 0.1 km
Sving venstre på Kobbervikdalen 26.2 km 2.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 28.3 km 0.0 km
Fortsett på Kjørebane 28.4 km 0.1 km
Retning høyre på Gamle Sørlandske 28.5 km 2.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 31.2 km 0.0 km
Sving høyre på Gamle Sørlandske 31.2 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Gamle Sørlandske 31.6 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Gamle Sørlandske 31.6 km 2.3 km
Sving venstre for å bli på Gamle Sørlandske 33.9 km 1.3 km
Sving høyre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 35.2 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 35.4 km 0.0 km
Sving høyre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 35.5 km 0.8 km
Sving høyre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 36.2 km 0.0 km
Sving venstre i Bølumgata for å bli på VegSenterlinje 36.3 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 36.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 36.5 km 2.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 39.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 39.0 km 0.0 km
Fortsett Sør på VegSenterlinje 39.0 km 1.2 km
Sving høyre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 40.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Klevjerveien for å bli på VegSenterlinje 40.2 km 0.8 km
Sving høyre i Revåveien for å bli på VegSenterlinje 41.1 km 0.0 km
Sving venstre i Bergbakken for å bli på VegSenterlinje 41.1 km 0.3 km
Sving høyre i Jernbanegata for å bli på VegSenterlinje 41.4 km 5.4 km
Sving høyre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 46.8 km 1.1 km
Sving høyre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 48.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 48.1 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 48.7 km 0.0 km
Sving høyre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 48.7 km 1.8 km
Sving skarpt høyre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 50.5 km 4.1 km
Sving venstre i Bergsveien for å bli på VegSenterlinje 54.6 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 54.6 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på Røedsveien 55.4 km 0.1 km
Retning venstre på Eidsfossveien 55.5 km 2.4 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 57.9 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 57.9 km 0.0 km
Fortsett Sørøst på Eidsfossveien 57.9 km 0.8 km
Sving høyre på Breisetveien 58.7 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Breisetveien 59.0 km 1.2 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 60.2 km 2.7 km
Sving skarpt venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 62.9 km 1.8 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 64.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 64.7 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 65.3 km 0.1 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 65.4 km 1.1 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 66.5 km 5.4 km
Sving venstre i Jernbanegata for å bli på VegSenterlinje 71.9 km 0.3 km
Sving høyre i Bergbakken for å bli på VegSenterlinje 72.3 km 0.0 km
Sving venstre i Revåveien for å bli på VegSenterlinje 72.3 km 0.8 km
Sving skarpt høyre i Klevjerveien for å bli på VegSenterlinje 73.1 km 0.1 km
Sving venstre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 73.2 km 2.7 km
Sving skarpt venstre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 75.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 76.0 km 0.9 km
Sving venstre i Galleberggata for å bli på VegSenterlinje 76.8 km 0.4 km
Sving venstre i Bølumgata for å bli på VegSenterlinje 77.2 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelveg 77.3 km 2.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 79.5 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Gamle Sørlandske 79.9 km 0.1 km
Sving høyre i Kjørebane for å bli på Gamle Sørlandske 80.0 km 2.3 km
Retning høyre for å bli på Gamle Sørlandske 82.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Gamle Sørlandske 82.3 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 82.4 km 0.3 km
Sving venstre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 82.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 82.7 km 1.1 km
Retning venstre på Gamle Sørlandske 83.7 km 1.7 km
Retning venstre på VegSenterlinje 85.4 km 0.1 km
Retning høyre på Kobbervikdalen 85.5 km 2.2 km
Sving høyre på Holmestrandsveien 87.7 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Holmestrandsveien 88.0 km 1.9 km
Sving høyre på Havnegata 89.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Tordenskiolds gate 89.9 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Tordenskiolds gate 90.0 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på Kjørebane 90.9 km 0.0 km
Retning høyre på Telthusgata 90.9 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 91.4 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 91.5 km 0.2 km
Retning venstre på Kjørebane 91.7 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 91.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 91.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 91.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 91.8 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Jacob Borchs gate 92.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 92.5 km 0.9 km
Sving skarpt venstre i Strandveien for å bli på VegSenterlinje 93.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Lierstranda 93.4 km 0.7 km
Retning høyre for å bli på Lierstranda 94.1 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Lierstranda 94.9 km 0.0 km
Sving høyre på Ringeriksveien 94.9 km 0.1 km
Retning venstre på Strandveien 95.0 km 0.0 km
Retning venstre på Husebysletta 95.0 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 95.2 km 5.7 km
Sving høyre på VegSenterlinje 100.9 km 0.0 km
Sving venstre på Lierbakkene 100.9 km 0.9 km
Retning høyre på Drammensveien 101.8 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på Drammensveien 102.4 km 3.6 km
Sving høyre på Grobråtenveien 106.1 km 0.9 km
Sving høyre på Poverudveien 107.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 107.0 km 0.1 km
Sving høyre på Grobråtenveien 107.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 107.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 107.2 km 0.7 km
Sving høyre på Sykehusveien 107.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 107.9 km 0.1 km
Retning venstre på Villaveien 108.0 km 0.3 km
Retning høyre i VegSenterlinje for å bli på Villaveien 108.3 km 0.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 108.6 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 108.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Heggedalsveien for å bli på VegSenterlinje 108.8 km 0.2 km
Sving venstre i Heggedalsveien for å bli på VegSenterlinje 109.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 109.0 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 109.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 109.3 km 0.2 km
Sving høyre på Vestengkleiva 109.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 109.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 109.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 109.6 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på Vinnulstadveien 110.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Heggedalsveien 110.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Sebjørnsrudveien 110.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 110.8 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 111.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 111.4 km 0.4 km
Sving høyre på Gamle Heggedalsvei 111.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 111.8 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 112.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 112.2 km 0.3 km
Sving høyre på Sætreveien 112.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 112.5 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 112.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 112.7 km 0.5 km
Sving venstre på Underlandsveien 113.2 km 0.0 km
Sving høyre på Heggedalsveien 113.2 km 0.1 km
Sving høyre på Åmotveien 113.3 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 113.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Åmotveien for å bli på VegSenterlinje 113.4 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 113.5 km 0.1 km
Retning høyre på Vollenveien 113.6 km 0.0 km
Sving høyre på Heggedalsbakken 113.6 km --
Innsenderen: hajald
Starter i: Heggedal, Akershus, NO
Lengde: 113.8 kilometer
Høydeprofil: + 1583 / - 1582 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling