<<

Heggedal-Eikeren-Heggedal

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
107.4
KM
STIGNING
2058
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Vollenveien 0.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 0.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 0.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Åmotveien 0.4 km 0.1 km
Sving venstre på Heggedalsveien 0.5 km 0.1 km
Sving venstre på Underlandsveien 0.6 km 1.6 km
Sving høyre på Plankedalsveien 2.2 km 0.6 km
Sving venstre på Oppsals vei 2.8 km 1.5 km
Sving skarpt venstre på Vesledamveien 4.3 km 0.1 km
Sving høyre på Heggveien 4.3 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 4.4 km 1.8 km
Sving skarpt høyre på Spikkestadveien 6.1 km 0.5 km
Sving høyre på Kjekstadveien 6.6 km 0.1 km
Retning venstre på Prestegårdsjordet 6.7 km 0.7 km
Sving venstre på Poverudveien 7.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 7.5 km 0.6 km
Sving venstre i Spikkestadveien for å bli på GangSykkelveg 8.0 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 8.1 km 0.2 km
Sving venstre i Transetveien for å bli på VegSenterlinje 8.3 km 1.5 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 9.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 9.8 km 0.1 km
Sving høyre på Gamle Drammensvei 10.0 km 2.6 km
Sving høyre på Kvernbakken 12.6 km 0.8 km
Sving venstre i Sollibakken for å bli på Kvernbakken 13.4 km 0.2 km
Sving høyre på Røykenveien 13.6 km 0.2 km
Sving venstre på Linnesstranda 13.8 km 1.4 km
Retning venstre på Gilhusveien 15.2 km 1.6 km
Sving venstre på Strandbrua 16.8 km 0.4 km
Sving venstre på Bruusgaards vei 17.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Baches vei 17.4 km 0.5 km
Sving venstre på Eikeliveien 17.9 km 0.1 km
Sving venstre på Nøsteveien 18.0 km 0.2 km
Retning høyre på Løkkebergveien 18.2 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Toppenhaugveien 18.6 km 0.2 km
Sving høyre på Solbakken 18.8 km 0.0 km
Sving venstre på Skipsbygger Jørgensens vei 18.9 km 0.1 km
Sving venstre på Solbakken 19.0 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Solbakken 19.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Engene 19.1 km 0.0 km
Sving venstre på Solbakken 19.1 km 0.1 km
Sving høyre på Bragerhagen 19.2 km 0.2 km
Sving venstre på Omstedgata 19.4 km 0.1 km
Sving høyre på Tomtegata 19.5 km 0.1 km
Sving venstre på Prins Oscars gate 19.5 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 19.7 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 19.7 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 19.7 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 20.0 km 0.1 km
Retning høyre på Telthusgata 20.0 km 0.5 km
Retning venstre på Kjørebane 20.5 km 0.2 km
Sving venstre på Kjørebane 20.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Bjørnstjerne Bjørnsons gate for å bli på Kjørebane 20.8 km 0.6 km
Sving skarpt høyre i Colletts gate for å bli på VegSenterlinje 21.4 km 0.2 km
Sving høyre i Styrmoes vei for å bli på VegSenterlinje 21.6 km 0.2 km
Sving venstre i Styrmoes vei for å bli på VegSenterlinje 21.8 km 0.1 km
Sving høyre i Kvernveien for å bli på VegSenterlinje 21.8 km 0.1 km
Sving venstre i Magnus Barfots gate for å bli på VegSenterlinje 21.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Anchersens vei for å bli på VegSenterlinje 22.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Austadveien for å bli på VegSenterlinje 22.2 km 0.0 km
Sving høyre i Austadveien for å bli på VegSenterlinje 22.2 km 0.7 km
Sving skarpt høyre i Drafnkollen for å bli på VegSenterlinje 22.9 km 1.5 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 24.4 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 24.8 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 25.9 km 1.4 km
Sving høyre i Sti for å bli på Traktorveg 27.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 27.5 km 0.5 km
Sving venstre i Skjeldrumtråkket for å bli på VegSenterlinje 28.0 km 0.3 km
Sving venstre i Jarlsbergveien for å bli på VegSenterlinje 28.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Jarlsbergveien for å bli på VegSenterlinje 28.4 km 7.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 35.9 km 3.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 39.4 km 5.0 km
Sving venstre i Eikernveien for å bli på VegSenterlinje 44.4 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 44.5 km 0.2 km
Sving høyre på Eikernveien 44.7 km 5.3 km
Sving venstre på Geitekleiva 50.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 50.1 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 50.3 km 2.1 km
Sving høyre i Eidsfossveien for å bli på VegSenterlinje 52.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 52.5 km 1.2 km
Sving høyre i Bergsveien for å bli på VegSenterlinje 53.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Herstadveien for å bli på VegSenterlinje 53.8 km 0.1 km
Sving høyre i Herstadveien for å bli på VegSenterlinje 53.9 km 3.7 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 57.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 58.0 km 1.8 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 59.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 59.8 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 60.4 km 0.1 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 60.5 km 1.1 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 61.7 km 5.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 67.1 km 0.2 km
Sving høyre i Revåveien for å bli på VegSenterlinje 67.3 km 1.3 km
Sving høyre i Østbygdaveien for å bli på VegSenterlinje 68.6 km 6.3 km
Sving høyre på Gamle Sørlandske 74.9 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Gamle Sørlandske 75.5 km 2.3 km
Retning venstre på Kjørebane 77.8 km 2.3 km
Sving skarpt høyre i Gundesølina for å bli på VegSenterlinje 80.1 km 0.0 km
Sving venstre i Gundesølina for å bli på VegSenterlinje 80.1 km 0.2 km
Sving høyre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 80.3 km 2.4 km
Sving venstre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 82.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Milorgveien for å bli på VegSenterlinje 82.8 km 0.5 km
Sving venstre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 83.3 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Laurits Grønlands vei 84.0 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 84.1 km 0.9 km
Sving venstre i Markusveien for å bli på VegSenterlinje 85.0 km 0.5 km
Sving skarpt høyre i Styrmoes vei for å bli på VegSenterlinje 85.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Colletts gate for å bli på VegSenterlinje 85.6 km 0.6 km
Sving skarpt venstre i Bjørnstjerne Bjørnsons gate for å bli på Kjørebane 86.2 km 0.0 km
Sving høyre på Telthusgata 86.3 km 0.2 km
Retning høyre på Telthusgata 86.5 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 87.0 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 87.1 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 87.3 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 87.4 km 0.1 km
Sving høyre på Tomtegata 87.5 km 0.1 km
Sving venstre på Omstedgata 87.6 km 0.1 km
Sving høyre på Nedre Storgate 87.6 km 0.2 km
Sving venstre på Solbakken 87.8 km 0.1 km
Sving høyre på Engene 87.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Solbakken 87.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Solbakken 87.9 km 0.2 km
Sving høyre på Skipsbygger Jørgensens vei 88.1 km 0.1 km
Sving høyre på Solbakken 88.2 km 0.0 km
Sving venstre på Toppenhaugveien 88.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Løkkebergveien 88.4 km 0.4 km
Retning venstre på Nøsteveien 88.8 km 0.2 km
Sving høyre på Eikeliveien 89.0 km 0.1 km
Sving høyre på Baches vei 89.1 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Bruusgaards vei 89.6 km 0.2 km
Sving høyre på Strandbrua 89.8 km 0.4 km
Sving høyre på Terminalen 90.2 km 1.6 km
Retning høyre på Linnesstranda 91.8 km 1.4 km
Sving høyre på Røykenveien 93.2 km 0.2 km
Sving venstre på Kvernbakken 93.4 km 0.2 km
Sving høyre i Sollibakken for å bli på Kvernbakken 93.6 km 0.8 km
Sving venstre på Gullaugkleiva 94.4 km 2.6 km
Sving venstre på GangSykkelveg 97.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 97.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 97.2 km 1.5 km
Sving høyre i Transetveien for å bli på VegSenterlinje 98.7 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 98.9 km 0.1 km
Sving høyre i Spikkestadveien for å bli på GangSykkelveg 99.0 km 0.6 km
Sving venstre på Poverudveien 99.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 99.6 km 0.7 km
Retning høyre på Kjekstadveien 100.3 km 0.1 km
Sving venstre på Spikkestadveien 100.4 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 100.9 km 1.8 km
Retning venstre på Heggveien 102.7 km 0.0 km
Sving venstre på Vesledamveien 102.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 102.8 km 1.5 km
Sving høyre på Plankedalsveien 104.3 km 0.6 km
Sving venstre på Underlandsveien 104.8 km 1.6 km
Sving høyre på Heggedalsveien 106.5 km 0.7 km
Sving høyre på Kloppedalen 107.2 km --
Innsenderen: hajald
Starter i: Heggedal, Akershus, NO
Lengde: 107.4 kilometer
Høydeprofil: + 2058 / - 2060 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling