<<

Heggedal-Eikeren-Heggedal

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
113.1
KM
STIGNING
1811
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Vollenveien 0.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 0.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 0.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Åmotveien 0.4 km 0.1 km
Sving venstre på Heggedalsveien 0.5 km 0.1 km
Sving venstre på Underlandsveien 0.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 0.6 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1.1 km 0.2 km
Sving høyre på Sætreveien 1.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1.6 km 0.4 km
Sving høyre på Gamle Heggedalsvei 2.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2.0 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2.3 km 0.6 km
Sving høyre på Sebjørnsrudveien 3.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Heggedalsveien 3.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Vinnulstadveien 3.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 3.0 km 1.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 4.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 4.1 km 0.1 km
Sving høyre på Vestengkleiva 4.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 4.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 4.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 4.5 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 4.8 km 0.0 km
Sving høyre i Heggedalsveien for å bli på VegSenterlinje 4.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Heggedalsveien for å bli på VegSenterlinje 4.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 5.0 km 0.2 km
Sving høyre på Villaveien 5.1 km 0.3 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Villaveien 5.4 km 0.4 km
Sving høyre på Sykehusveien 5.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 5.9 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 6.5 km 0.1 km
Sving høyre på Grobråtenveien 6.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 6.6 km 0.1 km
Sving høyre på Poverudveien 6.8 km 0.0 km
Sving venstre på Grobråtenveien 6.8 km 0.9 km
Sving venstre på Drammensveien 7.7 km 3.6 km
Retning høyre for å bli på Drammensveien 11.3 km 0.6 km
Retning venstre på Lierbakkene 12.0 km 0.9 km
Sving høyre i Lierbakkene for å bli på VegSenterlinje 12.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 12.8 km 2.8 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 15.6 km 0.0 km
Sving høyre i Lierbakkene for å bli på VegSenterlinje 15.7 km 0.1 km
Sving venstre i Lierbakkene for å bli på VegSenterlinje 15.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 15.7 km 2.9 km
Sving venstre på Husebysletta 18.6 km 0.1 km
Retning høyre på Strandveien 18.8 km 0.0 km
Retning høyre på Ringeriksveien 18.8 km 0.1 km
Sving venstre på Lierstranda 18.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Lierstranda 18.9 km 0.8 km
Retning venstre for å bli på Lierstranda 19.7 km 0.7 km
Retning høyre på Bruusgaards vei 20.4 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Baches vei 20.7 km 0.5 km
Sving venstre på Eikeliveien 21.2 km 0.1 km
Sving venstre på Nøsteveien 21.3 km 0.2 km
Retning høyre på Løkkebergveien 21.5 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Toppenhaugveien 21.9 km 0.2 km
Sving høyre på Solbakken 22.1 km 0.0 km
Sving venstre på Skipsbygger Jørgensens vei 22.2 km 0.1 km
Sving venstre på Solbakken 22.3 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Solbakken 22.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Engene 22.4 km 0.0 km
Sving venstre på Solbakken 22.4 km 0.1 km
Sving høyre på Bragerhagen 22.5 km 0.2 km
Sving venstre på Omstedgata 22.7 km 0.1 km
Sving høyre på Tomtegata 22.8 km 0.1 km
Sving venstre på Prins Oscars gate 22.8 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 23.0 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 23.0 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 23.0 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 23.3 km 0.1 km
Retning høyre på Telthusgata 23.3 km 0.5 km
Retning venstre på Kjørebane 23.8 km 0.2 km
Sving venstre på Kjørebane 24.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Bjørnstjerne Bjørnsons gate for å bli på Kjørebane 24.1 km 0.6 km
Sving skarpt høyre i Colletts gate for å bli på VegSenterlinje 24.7 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Styrmoes vei for å bli på VegSenterlinje 24.9 km 0.5 km
Sving høyre i Markusveien for å bli på VegSenterlinje 25.4 km 0.6 km
Retning venstre på Laurits Grønlands vei 26.0 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 26.3 km 0.7 km
Sving høyre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 27.1 km 0.5 km
Sving skarpt venstre i Milorgveien for å bli på VegSenterlinje 27.5 km 0.1 km
Sving høyre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 27.6 km 2.4 km
Sving venstre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 30.0 km 0.2 km
Sving høyre i Gundesølina for å bli på VegSenterlinje 30.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Gundesølina for å bli på VegSenterlinje 30.2 km 2.3 km
Retning høyre på Gamle Sørlandske 32.5 km 2.3 km
Sving venstre i Kjørebane for å bli på Gamle Sørlandske 34.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Gamle Sørlandske 34.9 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 35.4 km 2.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 37.5 km 0.1 km
Sving høyre i Bølumgata for å bli på VegSenterlinje 37.6 km 0.4 km
Sving høyre i Galleberggata for å bli på VegSenterlinje 38.0 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 38.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 38.9 km 2.7 km
Sving høyre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 41.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Klevjerveien for å bli på VegSenterlinje 41.7 km 0.8 km
Sving høyre i Revåveien for å bli på VegSenterlinje 42.6 km 0.0 km
Sving venstre i Bergbakken for å bli på VegSenterlinje 42.6 km 0.3 km
Sving høyre i Jernbanegata for å bli på VegSenterlinje 42.9 km 5.4 km
Sving høyre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 48.3 km 3.6 km
Sving skarpt høyre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 51.9 km 0.4 km
Sving høyre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 52.3 km 3.7 km
Sving venstre i Bergsveien for å bli på VegSenterlinje 56.0 km 0.8 km
Sving venstre i Røedsveien for å bli på VegSenterlinje 56.8 km 1.4 km
Sving venstre i Eidsfossveien for å bli på VegSenterlinje 58.2 km 1.2 km
Sving høyre på Traktorveg 59.4 km 0.3 km
Sving venstre på Breisetveien 59.7 km 0.5 km
Sving venstre på Eidsfossveien 60.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 60.2 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Breisetveien 60.5 km 1.2 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 61.7 km 2.7 km
Sving skarpt venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 64.4 km 1.8 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 66.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 66.2 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 66.9 km 0.1 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 67.0 km 1.1 km
Sving venstre i Hanekleiva for å bli på VegSenterlinje 68.1 km 5.4 km
Sving venstre i Jernbanegata for å bli på VegSenterlinje 73.5 km 0.3 km
Sving høyre i Bergbakken for å bli på VegSenterlinje 73.8 km 0.0 km
Sving venstre i Revåveien for å bli på VegSenterlinje 73.9 km 0.8 km
Sving skarpt høyre i Klevjerveien for å bli på VegSenterlinje 74.7 km 0.1 km
Sving venstre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 74.8 km 2.7 km
Sving skarpt venstre i Gamle Sørlandske for å bli på VegSenterlinje 77.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 77.5 km 0.9 km
Sving venstre i Galleberggata for å bli på VegSenterlinje 78.4 km 0.4 km
Sving venstre i Bølumgata for å bli på VegSenterlinje 78.8 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelveg 78.9 km 2.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 81.0 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Gamle Sørlandske 81.5 km 0.1 km
Sving høyre i Kjørebane for å bli på Gamle Sørlandske 81.6 km 2.3 km
Retning venstre på Kjørebane 83.9 km 2.3 km
Sving skarpt høyre i Gundesølina for å bli på VegSenterlinje 86.2 km 0.0 km
Sving venstre i Gundesølina for å bli på VegSenterlinje 86.2 km 0.2 km
Sving høyre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 86.4 km 2.4 km
Sving venstre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 88.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Milorgveien for å bli på VegSenterlinje 88.9 km 0.5 km
Sving venstre i Fjellsveien for å bli på VegSenterlinje 89.4 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Laurits Grønlands vei 90.1 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 90.2 km 0.9 km
Sving venstre i Markusveien for å bli på VegSenterlinje 91.1 km 0.5 km
Sving skarpt høyre i Styrmoes vei for å bli på VegSenterlinje 91.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Colletts gate for å bli på VegSenterlinje 91.7 km 0.6 km
Sving skarpt venstre i Bjørnstjerne Bjørnsons gate for å bli på Kjørebane 92.3 km 0.0 km
Sving høyre på Telthusgata 92.4 km 0.2 km
Retning høyre på Telthusgata 92.6 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 93.1 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 93.2 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 93.4 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 93.4 km 0.1 km
Sving høyre på Tomtegata 93.6 km 0.1 km
Sving venstre på Omstedgata 93.7 km 0.1 km
Sving høyre på Nedre Storgate 93.7 km 0.2 km
Sving venstre på Solbakken 93.9 km 0.1 km
Sving høyre på Engene 94.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Solbakken 94.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Solbakken 94.0 km 0.2 km
Sving høyre på Skipsbygger Jørgensens vei 94.2 km 0.1 km
Sving høyre på Solbakken 94.2 km 0.0 km
Sving venstre på Toppenhaugveien 94.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Løkkebergveien 94.5 km 0.4 km
Retning venstre på Nøsteveien 94.9 km 0.2 km
Sving høyre på Eikeliveien 95.1 km 0.1 km
Sving høyre på Baches vei 95.2 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Bruusgaards vei 95.7 km 0.2 km
Sving høyre på Strandbrua 95.9 km 0.4 km
Sving høyre på Terminalen 96.3 km 1.6 km
Retning høyre på Linnesstranda 97.9 km 1.4 km
Sving høyre på Røykenveien 99.3 km 0.2 km
Sving venstre på Kvernbakken 99.5 km 0.2 km
Sving høyre i Sollibakken for å bli på Kvernbakken 99.7 km 0.8 km
Sving venstre på Gullaugkleiva 100.5 km 2.6 km
Sving venstre på GangSykkelveg 103.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 103.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 103.3 km 1.5 km
Sving høyre i Transetveien for å bli på VegSenterlinje 104.8 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 105.0 km 0.1 km
Sving høyre i Spikkestadveien for å bli på GangSykkelveg 105.1 km 0.6 km
Sving venstre på Poverudveien 105.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 105.7 km 0.7 km
Retning høyre på Kjekstadveien 106.4 km 0.1 km
Sving venstre på Spikkestadveien 106.5 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 107.0 km 1.8 km
Retning venstre på Heggveien 108.7 km 0.0 km
Sving venstre på Vesledamveien 108.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 108.9 km 1.5 km
Sving høyre på Plankedalsveien 110.3 km 0.6 km
Sving venstre på Underlandsveien 110.9 km 1.6 km
Sving høyre på Heggedalsveien 112.6 km 0.1 km
Sving høyre på Åmotveien 112.6 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 112.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Åmotveien for å bli på VegSenterlinje 112.8 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 112.9 km 0.1 km
Retning høyre på Vollenveien 112.9 km 0.0 km
Sving høyre på Heggedalsbakken 113.0 km --
Innsenderen: hajald
Starter i: Heggedal, Akershus, NO
Lengde: 113.1 kilometer
Høydeprofil: + 1811 / - 1811 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling