<<

28 km i Mandal

0 kommentarer
LENGDE
29.7
KM
STIGNING
540
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Første oppkjøringstur til marathon. 28 km rolig i Mandal.9 uker før løpet.
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Gjervoldstadveien 0.0 km 0.3 km
Retning høyre i Livegen for å bli på Gjervoldstadveien 0.4 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 0.4 km 1.1 km
Sving venstre i Gjervoldstadveien for å bli på VegSenterlinje 1.5 km 0.4 km
Sving venstre i Gjervoldstadveien for å bli på VegSenterlinje 2.0 km 4.9 km
Sving høyre i Gjervoldstadveien for å bli på VegSenterlinje 6.8 km 0.7 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 7.5 km 0.2 km
Retning høyre på Møglandsveien 7.7 km 0.5 km
Sving høyre på Sti 8.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 8.2 km 0.1 km
Sving høyre på Møglandsveien 8.3 km 3.3 km
Sving høyre i Møglandsveien for å bli på VegSenterlinje 11.6 km 0.3 km
Retning venstre på Traktorveg 11.9 km 1.6 km
Sving høyre på Moneveien 13.5 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Daleveien 14.1 km 7.6 km
Retning høyre på GangSykkelveg 21.7 km 0.0 km
Sving venstre på Frøyslandsmoen 21.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 21.7 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 22.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Daleveien for å bli på VegSenterlinje 22.0 km 0.2 km
Sving høyre i Daleveien for å bli på VegSenterlinje 22.2 km 0.1 km
Sving høyre i Daleveien for å bli på VegSenterlinje 22.2 km 0.1 km
Retning høyre på Svingekonnekteringslenke 22.4 km 0.4 km
Retning venstre på Marnaveien 22.8 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 22.8 km 0.1 km
Fortsett på Store Elvegate 22.9 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 23.0 km 0.3 km
Fortsett på Bryggegata 23.3 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 24.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 24.2 km 0.6 km
Sving venstre på Risøbank 24.9 km 0.3 km
Fortsett på Sti 25.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 25.4 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 26.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 26.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Risøbank 26.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Hogganvikveien 26.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 26.6 km 0.7 km
Sving venstre på Sti 27.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 27.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Fridtjof Nansens vei 27.8 km 0.3 km
Retning høyre på Kjørebane 28.0 km 1.1 km
Sving venstre i Halseveien for å bli på Kjørebane 29.1 km 0.0 km
Sving venstre i Kjørebane for å bli på Halseveien 29.1 km 0.5 km
Sving venstre på Kjørebane 29.6 km --
Innsenderen: vidarfurholt
Starter i: Frøysland, Vest-Agder, NO
Lengde: 29.7 kilometer
Høydeprofil: + 540 / - 541 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent