<<

10k i nærområdet

0 kommentarer
LENGDE
10.6
KM
STIGNING
122
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Retning venstre på Lønnegloveveien 0.4 km 0.1 km
Sving venstre på Båtstangveien 0.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Hystadveien 0.6 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 0.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 0.6 km 0.6 km
Retning høyre på Store Berganveien 1.2 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 1.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Store Berganveien for å bli på VegSenterlinje 1.5 km 0.2 km
Sving venstre i Store Berganveien for å bli på VegSenterlinje 1.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1.7 km 0.1 km
Sving høyre på Rønningveien 1.8 km 0.0 km
Sving venstre på Store Berganveien 1.8 km 0.1 km
Sving høyre på Haneholmveien 2.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2.1 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2.1 km 0.1 km
Sving høyre i Haneholmveien for å bli på VegSenterlinje 2.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2.1 km 1.3 km
Retning venstre på Sti 3.4 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 3.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 3.6 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 3.6 km 0.5 km
Retning høyre på Traktorveg 4.0 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 4.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Sti 4.4 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 4.4 km 1.2 km
Retning venstre på Traktorveg 5.6 km 0.4 km
Retning venstre på Sti 6.0 km 1.7 km
Sving venstre på Kiserødveien 7.7 km 0.2 km
Sving høyre i Ødegårdsveien for å bli på Kiserødveien 7.8 km 0.0 km
Sving venstre i Marihaugen for å bli på Kiserødveien 7.9 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Åsane terrasse 8.5 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 8.9 km 0.0 km
Sving venstre i Dåpaløkka for å bli på VegSenterlinje 8.9 km 0.4 km
Sving venstre i Teksleåsen for å bli på VegSenterlinje 9.3 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Hystadveien 9.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Teksleåsen 9.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 9.8 km 0.3 km
Sving venstre på Åsane 10.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 10.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 10.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 10.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 10.3 km 0.0 km
Sving venstre på Granholmlia 10.4 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Granholmlia 10.5 km 0.1 km
Sving venstre på Hvalåsveien 10.6 km --
Innsenderen: Ståle Matre
Starter i: Lofterød, Vestfold, NO
Lengde: 10.6 kilometer
Høydeprofil: + 122 / - 123 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent