<<

r

0 kommentarer
LENGDE
66.7
KM
STIGNING
1660
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt venstre på Svenåvegen 0.1 km 7.4 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 7.5 km 1.0 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 8.5 km 4.3 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 12.8 km 3.4 km
Sving skarpt høyre på Sti 16.2 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 16.3 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 17.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 17.5 km 0.7 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 18.2 km 3.5 km
Sving skarpt høyre på Sti 21.7 km 0.9 km
Retning venstre på Traktorveg 22.6 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 22.7 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 22.7 km 3.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 25.8 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 26.5 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 26.5 km 5.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 32.1 km 4.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 36.2 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 37.2 km 4.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 41.2 km 2.4 km
Sving venstre i Stubdalsveien for å bli på VegSenterlinje 43.6 km 6.8 km
Sving skarpt høyre på Sti 50.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 50.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 50.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 50.4 km 1.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 52.4 km 3.8 km
Retning venstre på VegSenterlinje 56.1 km 0.7 km
Sving høyre på Sti 56.8 km 1.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 57.9 km 2.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 60.6 km 4.2 km
Sving venstre på Mølleberget 64.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 64.8 km 0.3 km
Sving venstre på Åsaveien 65.1 km 0.2 km
Sving høyre på Holeveien 65.2 km --
Innsenderen: thoreb
Starter i: Toso, Oppland, NO
Lengde: 66.7 kilometer
Høydeprofil: + 1660 / - 1714 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent