<<

Hebekk-GmlKongevei-Stuene-Hebekk

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
8.0
KM
STIGNING
146
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre i Lysneveien for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.2 km
Sving høyre i Måsaveien for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 0.0 km
Sving venstre i Måsaveien for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 0.1 km
Sving høyre i Kongleveien for å bli på VegSenterlinje 0.5 km 0.2 km
Sving venstre i Nybrottveien for å bli på VegSenterlinje 0.7 km 0.1 km
Sving høyre i Myrveien for å bli på VegSenterlinje 0.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Myrveien for å bli på VegSenterlinje 1.0 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 1.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 1.3 km 0.6 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1.9 km 0.1 km
Retning venstre på Sti 2.1 km 0.1 km
Sving høyre i Sti for å bli på GangSykkelveg 2.1 km 0.1 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på GangSykkelveg 2.2 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2.5 km 0.0 km
Sving høyre på Gamle Kongevei 2.5 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 3.6 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 3.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Gamle Kongevei for å bli på VegSenterlinje 3.6 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 4.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 4.5 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 4.8 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 4.9 km 0.3 km
Sving venstre på Traktorveg 5.2 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 5.6 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 5.7 km 1.5 km
Sving venstre på Myrveien 7.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 7.2 km 0.0 km
Sving venstre på Skogveien 7.2 km 0.3 km
Fortsett i Nybrottveien for å bli på Skogveien 7.5 km 0.2 km
Sving venstre på Seljeveien 7.7 km 0.1 km
Sving høyre på Lysneveien 7.9 km --
Innsenderen: Wenche
Starter i: Ski, Akershus, NO
Lengde: 8.0 kilometer
Høydeprofil: + 146 / - 146 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur