<<

Sykle til hytta

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
58.6
KM
STIGNING
643
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.0 km
Sving høyre i Tjøllingveien for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 1.3 km
Sving venstre på Syrristveien 1.3 km 1.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2.6 km 0.5 km
Sving høyre i Syrristveien for å bli på VegSenterlinje 3.0 km 0.1 km
Sving høyre på Skallistveien 3.1 km 1.0 km
Sving venstre på Tjøllingveien 4.1 km 2.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 6.5 km 0.4 km
Sving venstre på Åsane 6.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 6.8 km 0.2 km
Sving venstre på Kjørebane 7.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Kjørebane 7.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 7.1 km 0.6 km
Sving høyre på Ødegårdsveien 7.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Hystadveien 7.6 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelveg 7.7 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Lofterødveien 8.1 km 0.0 km
Sving venstre på Hystadveien 8.1 km 0.0 km
Sving høyre på Lofterødveien 8.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 8.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 8.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 8.3 km 0.2 km
Retning venstre på Hystadveien 8.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 8.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 8.7 km 0.3 km
Sving høyre i Soleveien for å bli på GangSykkelveg 9.0 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Hystadveien 9.7 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 9.8 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 10.1 km 0.0 km
Sving venstre i Hystadveien for å bli på VegSenterlinje 10.2 km 0.0 km
Sving høyre i Hystadveien for å bli på VegSenterlinje 10.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 10.2 km 0.2 km
Sving venstre i Hystadveien for å bli på GangSykkelveg 10.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 10.4 km 0.6 km
Retning høyre i Hystadveien for å bli på GangSykkelveg 11.0 km 0.4 km
Sving venstre på Kjørebane 11.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 11.4 km 0.2 km
Retning venstre på Kjørebane 11.5 km 0.0 km
Sving venstre i Sandefjordsveien for å bli på Kjørebane 11.5 km 0.0 km
Sving høyre i Sandefjordsveien for å bli på Kjørebane 11.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 11.6 km 0.1 km
Sving høyre på Sandefjordsveien 11.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Hjertnespromenaden 11.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 11.8 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Landstads gate 12.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 12.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 12.3 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 12.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Sandefjordsveien 12.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 12.6 km 0.0 km
Sving høyre på Sandefjordsveien 12.6 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 12.7 km 0.0 km
Retning høyre på Skiringssalveien 12.7 km 0.8 km
Sving venstre på Dølebakken 13.5 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 13.7 km 1.1 km
Sving høyre på Lingelemveien 14.9 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 15.3 km 0.3 km
Sving høyre på Åbolveien 15.6 km 0.0 km
Sving venstre på Lingelemveien 15.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Lingelemveien for å bli på VegSenterlinje 15.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 15.7 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 16.1 km 0.0 km
Sving venstre i Lingelemveien for å bli på VegSenterlinje 16.1 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 16.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 16.3 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 16.4 km 0.0 km
Sving høyre i Lingelemveien for å bli på VegSenterlinje 16.5 km 0.4 km
Sving venstre på Bottenveien 16.9 km 0.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 17.8 km 0.3 km
Sving høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 18.1 km 0.1 km
Sving venstre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 18.2 km 0.7 km
Sving venstre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 18.8 km 0.0 km
Sving høyre i Fokserødveien for å bli på VegSenterlinje 18.8 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 19.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 19.0 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 19.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 19.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 19.4 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 19.4 km 0.3 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 19.7 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 20.1 km 0.0 km
Sving høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 20.1 km 0.1 km
Sving venstre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 20.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 20.2 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 20.3 km 1.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 21.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 21.3 km 2.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 23.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 23.3 km 0.0 km
Fortsett Øst på Raveien 23.3 km 4.1 km
Retning venstre på Stokke Ravei 27.3 km 0.5 km
Sving høyre i Stokke Ravei for å bli på VegSenterlinje 27.8 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 27.9 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Gamle Kongevei for å bli på VegSenterlinje 28.3 km 1.0 km
Sving venstre i Gamle Kongevei for å bli på VegSenterlinje 29.2 km 0.0 km
Sving høyre i Stokke Ravei for å bli på VegSenterlinje 29.2 km 2.4 km
Sving skarpt venstre på Kongsåsveien 31.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 31.7 km 1.9 km
Retning høyre på GangSykkelveg 33.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 33.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Semsbyveien for å bli på VegSenterlinje 33.8 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 33.8 km 0.0 km
Sving høyre i Kjørebane for å bli på GangSykkelveg 33.8 km 0.0 km
Sving høyre i Semslinna for å bli på GangSykkelveg 33.9 km 0.1 km
Sving høyre på Semsbyveien 34.0 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 34.2 km 0.8 km
Retning venstre på Semsbyveien 35.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 35.0 km 0.3 km
Sving venstre på Åshaugveien 35.2 km 0.1 km
Retning høyre på Kjørebane 35.4 km 2.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 37.7 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 37.7 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 38.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 38.7 km 0.2 km
Sving høyre i Søndre Berg for å bli på GangSykkelveg 38.9 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 39.1 km 0.0 km
Sving høyre på Hortensveien 39.1 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 39.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 39.2 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på GangSykkelveg 39.2 km 0.3 km
Sving høyre på Søndre Berg 39.5 km 0.0 km
Sving venstre på Hortensveien 39.5 km 0.8 km
Sving venstre i Hortensveien for å bli på VegSenterlinje 40.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 40.3 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 40.4 km 0.0 km
Sving venstre på Hortensveien 40.4 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 40.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 40.8 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 40.9 km 0.4 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 41.3 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 41.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 41.4 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 41.4 km 0.0 km
Sving venstre i Hortensveien for å bli på VegSenterlinje 41.4 km 0.4 km
Sving skarpt venstre i Hortensveien for å bli på VegSenterlinje 41.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 41.8 km 0.1 km
Sving høyre på Barkåkerveien 41.9 km 0.0 km
Sving venstre på Hortensveien 41.9 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 42.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 42.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 42.1 km 0.3 km
Sving venstre på Traktorveg 42.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 42.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 42.5 km 0.1 km
Sving venstre i Nordre Rakkås vei for å bli på GangSykkelveg 42.6 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Høifødtveien 42.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Hortensveien 43.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Høifødtveien 43.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 43.0 km 1.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 44.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Hortensveien for å bli på VegSenterlinje 44.2 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 44.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 44.5 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 44.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 44.8 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 45.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 45.3 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 45.8 km 0.0 km
Sving høyre i Hortensveien for å bli på VegSenterlinje 45.8 km 0.5 km
Fortsett på Raveien 46.3 km 1.8 km
Fortsett på VegSenterlinje 48.1 km 1.5 km
Sving skarpt venstre på Gannestadveien 49.6 km 0.3 km
Retning høyre på Ynglingeveien 49.9 km 0.2 km
Sving venstre på Sandeveien 50.1 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Sandeveien 50.6 km 0.5 km
Sving høyre på Vikveien 51.1 km 1.2 km
Sving venstre på Nykirkeveien 52.3 km 5.3 km
Sving skarpt høyre i Hellandveien for å bli på VegSenterlinje 57.7 km --
Innsenderen: Nina74
Starter i: Lauveskogen, Vestfold, NO
Lengde: 58.6 kilometer
Høydeprofil: + 643 / - 614 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfaltert vei
Egnet for: Landeveisykling