<<

Hjerkinn turen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
208.0
MILES
STIGNING
32801
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt venstre på Stortorvet 0.0 mi 0.2 mi
Sving skarpt høyre på Akersgata 0.2 mi 0.2 mi
Retning venstre i Hospitalsgata for å bli på Akersgata 0.3 mi 0.0 mi
Fortsett i Hospitalsgata for å bli på Akersgata 0.3 mi 0.0 mi
Fortsett for å bli på Akersgata 0.3 mi 0.1 mi
Retning høyre på Ullevålsveien 0.5 mi 1.1 mi
Sving skarpt høyre på Sognsveien 1.5 mi 0.4 mi
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2.0 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.0 mi 0.0 mi
Sving venstre på Sti 2.0 mi 0.0 mi
Sving høyre på Sognsveien 2.1 mi 0.6 mi
Retning venstre på Kjørebane 2.7 mi 0.0 mi
Sving venstre i Sognsveien for å bli på Kjørebane 2.7 mi 0.0 mi
Sving høyre på VegSenterlinje 2.7 mi 0.1 mi
Sving høyre på Sti 2.8 mi 0.0 mi
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2.8 mi 0.2 mi
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 3.0 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre på Sognsveien 3.0 mi 0.1 mi
Sving høyre i Klaus Torgårds vei for å bli på Sognsveien 3.1 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 3.2 mi 0.0 mi
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 3.2 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 3.2 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 3.3 mi 0.2 mi
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 3.4 mi 0.2 mi
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 3.6 mi 0.0 mi
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 3.6 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 3.6 mi 0.0 mi
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 3.7 mi 0.2 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 3.9 mi 0.5 mi
Sving høyre på Sti 4.4 mi 0.1 mi
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 4.5 mi 0.4 mi
Retning høyre på Traktorveg 4.9 mi 0.5 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 5.4 mi 1.9 mi
Sving høyre på Sti 7.3 mi 0.2 mi
Sving høyre på VegSenterlinje 7.5 mi 0.3 mi
Sving skarpt venstre i Nordmarkveien for å bli på VegSenterlinje 7.8 mi 1.8 mi
Sving skarpt venstre på Sti 9.6 mi 0.8 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 10.4 mi 3.4 mi
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 13.8 mi 2.0 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 15.8 mi 4.5 mi
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 20.3 mi 0.2 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 20.5 mi 0.7 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 21.2 mi 0.4 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 21.7 mi 0.8 mi
Sving skarpt venstre på Sti 22.5 mi 0.8 mi
Retning venstre på Traktorveg 23.3 mi 1.6 mi
Retning venstre på Traktorveg 24.9 mi 1.8 mi
Sving venstre på Vestbygdvegen 26.7 mi 0.1 mi
Sving skarpt høyre på Myllavegen 26.8 mi 0.2 mi
Sving skarpt venstre på Sti 27.0 mi 1.3 mi
Sving høyre på Sti 28.3 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 28.4 mi 0.1 mi
Sving høyre i Sveavegen for å bli på VegSenterlinje 28.4 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 28.5 mi 0.7 mi
Sving skarpt høyre i Oppenvegen for å bli på VegSenterlinje 29.2 mi 0.2 mi
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 29.4 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på Sti 29.5 mi 0.2 mi
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 29.7 mi 0.1 mi
Sving høyre på Traktorveg 29.8 mi 0.2 mi
Sving høyre på Sti 30.0 mi 0.7 mi
Sving skarpt høyre i Blåsbortvegen for å bli på VegSenterlinje 30.8 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre i Roalinna for å bli på VegSenterlinje 30.9 mi 0.4 mi
Sving skarpt venstre i Hadelandsvegen for å bli på VegSenterlinje 31.3 mi 0.2 mi
Sving høyre i Hadelandsvegen for å bli på VegSenterlinje 31.5 mi 0.5 mi
Sving høyre i Hadelandsvegen for å bli på VegSenterlinje 32.0 mi 3.6 mi
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 35.6 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 35.6 mi 0.5 mi
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 36.1 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 36.1 mi 0.3 mi
Sving høyre på VegSenterlinje 36.4 mi 0.3 mi
Sving skarpt venstre i Jarenstranda for å bli på VegSenterlinje 36.8 mi 1.6 mi
Sving høyre i Jorstadlinna for å bli på VegSenterlinje 38.3 mi 0.4 mi
Sving venstre på Traktorveg 38.8 mi 0.3 mi
Sving høyre på VegSenterlinje 39.0 mi 0.4 mi
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 39.4 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 39.6 mi 0.4 mi
Sving høyre i Røysumslinna for å bli på VegSenterlinje 39.9 mi 0.5 mi
Sving skarpt høyre på Traktorveg 40.5 mi 0.1 mi
Sving høyre på Røysumslinna 40.6 mi 0.1 mi
Sving venstre på Jarenvegen 40.7 mi 0.0 mi
Sving høyre på Røykenviklinna 40.7 mi 0.1 mi
Sving venstre på Amundrudvegen 40.8 mi 0.0 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 40.8 mi 1.8 mi
Sving høyre i Storlinna for å bli på VegSenterlinje 42.6 mi 1.4 mi
Sving høyre i Råssumsgutua for å bli på VegSenterlinje 44.0 mi 0.1 mi
Fortsett på Traktorveg 44.1 mi 0.3 mi
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 44.4 mi 0.0 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 44.4 mi 0.3 mi
Sving høyre i Røykenviklinna for å bli på VegSenterlinje 44.7 mi 0.5 mi
Sving høyre på Bleikenvegen 45.2 mi 0.0 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 45.2 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre i Bleikenvegen for å bli på VegSenterlinje 45.3 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 45.4 mi 0.1 mi
Sving høyre på Traktorveg 45.5 mi 0.5 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 46.0 mi 0.0 mi
Sving venstre i Korsbakken for å bli på VegSenterlinje 46.0 mi 0.1 mi
Sving høyre i Røykenviklinna for å bli på VegSenterlinje 46.1 mi 2.5 mi
Sving venstre i Hornslinna for å bli på VegSenterlinje 48.6 mi 0.2 mi
Sving høyre i Hornslinna for å bli på VegSenterlinje 48.8 mi 0.5 mi
Sving venstre i Retrumsvegen for å bli på VegSenterlinje 49.3 mi 0.1 mi
Sving venstre i Retrumsvegen for å bli på VegSenterlinje 49.4 mi 1.6 mi
Sving høyre på Traktorveg 51.0 mi 0.2 mi
Sving høyre på Sti 51.2 mi 0.5 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 51.7 mi 0.6 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 52.3 mi 0.8 mi
Sving skarpt høyre i Gjærsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 53.1 mi 2.5 mi
Retning venstre på Traktorveg 55.6 mi 0.3 mi
Retning høyre på Sti 55.9 mi 0.7 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 56.5 mi 0.4 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 57.0 mi 0.8 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 57.8 mi 0.3 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 58.1 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 58.1 mi 1.2 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 59.3 mi 1.3 mi
Sving venstre i Skruklivegen for å bli på VegSenterlinje 60.6 mi 0.1 mi
Sving høyre på Traktorveg 60.7 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 60.7 mi 0.6 mi
Sving høyre i Randsfjordvegen for å bli på VegSenterlinje 61.3 mi 0.7 mi
Sving høyre på Traktorveg 62.0 mi 0.5 mi
Sving høyre i Randsfjordvegen for å bli på VegSenterlinje 62.4 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre i Randsfjordvegen for å bli på VegSenterlinje 62.5 mi 1.1 mi
Sving venstre i Lienvegen for å bli på VegSenterlinje 63.5 mi 0.3 mi
Sving høyre i Stenersgata for å bli på VegSenterlinje 63.8 mi 0.2 mi
Sving venstre i Stenersgata for å bli på VegSenterlinje 64.0 mi 0.7 mi
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 64.7 mi 0.0 mi
Sving høyre på GangSykkelveg 64.7 mi 1.1 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 65.8 mi 0.0 mi
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 65.9 mi 0.1 mi
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 66.0 mi 0.1 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 66.0 mi 0.0 mi
Sving høyre i Stasjonsvegen for å bli på VegSenterlinje 66.0 mi 0.4 mi
Sving venstre i Skjølaasvegen for å bli på VegSenterlinje 66.4 mi 0.9 mi
Sving høyre i Lausgardsvegen for å bli på VegSenterlinje 67.3 mi 0.1 mi
Retning høyre i Bakken for å bli på VegSenterlinje 67.3 mi 0.4 mi
Sving venstre i Bakken for å bli på VegSenterlinje 67.7 mi 0.5 mi
Retning venstre på Øistadgutua 68.2 mi 0.3 mi
Sving skarpt høyre på Østbybakken 68.5 mi 0.4 mi
Retning høyre på Tranholtvegen 68.9 mi 2.7 mi
Sving høyre på Lausgardsvegen 71.7 mi 0.0 mi
Sving venstre på Sti 71.7 mi 0.4 mi
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 72.0 mi 0.6 mi
Sving skarpt høyre i Gjøviklinna for å bli på VegSenterlinje 72.7 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre i Gjøviklinna for å bli på VegSenterlinje 72.7 mi 0.2 mi
Sving høyre i Granumsvegen for å bli på VegSenterlinje 72.9 mi 0.4 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 73.3 mi 0.2 mi
Sving høyre for å bli på Sti 73.6 mi 1.3 mi
Sving venstre på Traktorveg 74.9 mi 0.2 mi
Retning høyre på Sti 75.1 mi 0.5 mi
Sving høyre på Sti 75.6 mi 0.4 mi
Sving venstre for å bli på Sti 76.0 mi 0.3 mi
Sving høyre på Traktorveg 76.3 mi 0.2 mi
Fortsett på VegSenterlinje 76.5 mi 1.5 mi
Sving venstre i Landåsvegen for å bli på VegSenterlinje 77.9 mi 0.2 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 78.2 mi 1.0 mi
Sving skarpt høyre i Nysætervegen for å bli på VegSenterlinje 79.2 mi 2.3 mi
Fortsett på VegSenterlinje 81.5 mi 0.1 mi
Sving høyre på Sti 81.6 mi 1.1 mi
Sving høyre i Ytterrovegen for å bli på VegSenterlinje 82.7 mi 0.5 mi
Sving venstre i Ytterrovegen for å bli på VegSenterlinje 83.2 mi 0.7 mi
Retning venstre på Traktorveg 83.9 mi 0.0 mi
Retning venstre på Sti 83.9 mi 1.1 mi
Sving høyre på VegSenterlinje 85.0 mi 2.3 mi
Sving skarpt venstre i Snertingdalsvegen for å bli på VegSenterlinje 87.3 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre i Snertingdalsvegen for å bli på VegSenterlinje 87.3 mi 0.3 mi
Sving høyre på Sti 87.6 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre på Gamlevegen 87.7 mi 0.0 mi
Sving høyre på Traktorveg 87.7 mi 0.6 mi
Retning høyre på Sti 88.3 mi 0.2 mi
Sving høyre på Traktorveg 88.5 mi 0.1 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 88.6 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre i Gilbergsrovegen for å bli på VegSenterlinje 88.6 mi 0.1 mi
Sving høyre i Gilbergsrovegen for å bli på VegSenterlinje 88.7 mi 0.9 mi
Sving høyre på Traktorveg 89.5 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre på Sti 89.7 mi 2.3 mi
Sving høyre på Sti 92.0 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre på Traktorveg 92.0 mi 0.4 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 92.4 mi 0.5 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 92.9 mi 1.7 mi
Sving høyre i Lillehammervegen for å bli på VegSenterlinje 94.6 mi 0.2 mi
Sving venstre på Sti 94.8 mi 0.1 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 94.9 mi 0.1 mi
Sving skarpt høyre på Traktorveg 95.1 mi 0.2 mi
Retning høyre på Sti 95.2 mi 0.9 mi
Retning høyre for å bli på Sti 96.1 mi 1.2 mi
Sving venstre for å bli på Sti 97.3 mi 0.0 mi
Sving høyre for å bli på Sti 97.3 mi 0.2 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 97.5 mi 0.0 mi
Fortsett på Traktorveg 97.5 mi 0.0 mi
Sving høyre for å bli på Traktorveg 97.5 mi 0.0 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 97.5 mi 0.2 mi
Sving høyre i Djupbekkvegen for å bli på VegSenterlinje 97.7 mi 0.3 mi
Retning venstre på Traktorveg 98.0 mi 0.5 mi
Sving høyre i Skartlivegen for å bli på VegSenterlinje 98.5 mi 15.8 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 114.3 mi 0.0 mi
Sving venstre på Traktorveg 114.3 mi 0.2 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 114.5 mi 0.2 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 114.7 mi 4.0 mi
Sving høyre på Traktorveg 118.7 mi 0.1 mi
Retning høyre på Sti 118.8 mi 0.2 mi
Sving venstre for å bli på Sti 119.0 mi 3.8 mi
Sving venstre på Sti 122.9 mi 0.0 mi
Retning høyre på Traktorveg 122.9 mi 0.2 mi
Sving høyre på Sti 123.0 mi 0.9 mi
Sving venstre for å bli på Sti 124.0 mi 0.5 mi
Retning venstre for å bli på Sti 124.5 mi 2.3 mi
Fortsett på VegSenterlinje 126.8 mi 0.2 mi
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 127.1 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 127.2 mi 0.2 mi
Retning venstre på Traktorveg 127.4 mi 0.9 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 128.3 mi 0.2 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 128.5 mi 0.1 mi
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 128.5 mi 2.1 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 130.6 mi 0.3 mi
Sving skarpt venstre i Espedalsvegen for å bli på VegSenterlinje 130.9 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre i Espedalsvegen for å bli på VegSenterlinje 130.9 mi 0.4 mi
Sving skarpt høyre på Sti 131.3 mi 0.0 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 131.3 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre på Sti 131.3 mi 0.0 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 131.4 mi 9.3 mi
Sving skarpt venstre på Sti 140.7 mi 0.6 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 141.3 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 141.4 mi 0.2 mi
Sving venstre i Valsetervegen for å bli på VegSenterlinje 141.6 mi 0.3 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 141.9 mi 0.3 mi
Sving skarpt venstre i Valsetervegen for å bli på VegSenterlinje 142.2 mi 4.0 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 146.2 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 146.2 mi 1.3 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 147.5 mi 0.2 mi
Retning høyre på Traktorveg 147.7 mi 0.1 mi
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 147.8 mi 0.0 mi
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 147.8 mi 0.2 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 148.0 mi 0.3 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 148.4 mi 1.6 mi
Sving venstre i Huskerovegen for å bli på VegSenterlinje 150.0 mi 0.0 mi
Sving høyre på GangSykkelveg 150.0 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 150.1 mi 0.1 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 150.2 mi 0.8 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 151.0 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 151.0 mi 0.0 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 151.0 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 151.1 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 151.1 mi 0.2 mi
Sving venstre i Gamle Skåbuvegen for å bli på VegSenterlinje 151.4 mi 0.1 mi
Sving høyre på Traktorveg 151.4 mi 0.2 mi
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 151.7 mi 0.0 mi
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 151.7 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 151.7 mi 0.0 mi
Sving høyre i Hesteskoen for å bli på VegSenterlinje 151.7 mi 0.1 mi
Sving høyre i Hesteskoen for å bli på VegSenterlinje 151.8 mi 0.0 mi
Sving venstre i Byrevegen for å bli på VegSenterlinje 151.8 mi 0.1 mi
Sving høyre i Byrevegen for å bli på VegSenterlinje 151.9 mi 0.0 mi
Sving venstre på GangSykkelveg 151.9 mi 0.0 mi
Sving høyre på Torehaugvegen 151.9 mi 0.0 mi
Sving venstre på Knutheimen 152.0 mi 0.0 mi
Retning venstre på Sti 152.0 mi 0.1 mi
Sving høyre på VegSenterlinje 152.0 mi 0.0 mi
Sving venstre i Byrevegen for å bli på VegSenterlinje 152.1 mi 0.2 mi
Sving venstre i Håmmårvegen for å bli på VegSenterlinje 152.2 mi 0.5 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 152.7 mi 0.3 mi
Sving høyre for å bli på Traktorveg 153.0 mi 0.3 mi
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 153.3 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre på Sti 153.3 mi 0.3 mi
Sving høyre for å bli på Sti 153.5 mi 0.1 mi
Retning venstre på Traktorveg 153.6 mi 0.2 mi
Sving høyre i Sti for å bli på Traktorveg 153.8 mi 0.3 mi
Retning venstre på Sti 154.1 mi 0.1 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 154.2 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 154.4 mi 0.5 mi
Sving venstre på Sti 154.8 mi 0.6 mi
Sving høyre på VegSenterlinje 155.4 mi 3.3 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 158.7 mi 0.0 mi
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 158.7 mi 0.1 mi
Sving høyre på Sti 158.8 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 158.8 mi 2.1 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 161.0 mi 0.3 mi
Retning høyre på Sti 161.3 mi 0.9 mi
Retning høyre for å bli på Sti 162.2 mi 0.3 mi
Retning høyre for å bli på Sti 162.6 mi 1.3 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 163.8 mi 0.3 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 164.2 mi 0.8 mi
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 165.0 mi 0.2 mi
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 165.2 mi 0.1 mi
Sving venstre på Sti 165.3 mi 0.2 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 165.4 mi 0.4 mi
Sving høyre på Sti 165.8 mi 0.3 mi
Sving venstre på Sti 166.2 mi 0.2 mi
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 166.3 mi 0.7 mi
Sving høyre for å bli på Sti 167.0 mi 0.1 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 167.1 mi 0.4 mi
Sving skarpt venstre på Sti 167.4 mi 0.0 mi
Sving høyre for å bli på Sti 167.4 mi 1.0 mi
Sving høyre for å bli på Sti 168.5 mi 0.4 mi
Sving høyre for å bli på Sti 168.9 mi 1.0 mi
Sving høyre på VegSenterlinje 169.9 mi 0.2 mi
Sving høyre på Sti 170.0 mi 0.1 mi
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 170.2 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 170.2 mi 0.1 mi
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 170.3 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 170.4 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 170.4 mi 0.3 mi
Sving venstre på Sti 170.7 mi 0.3 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 171.0 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre på Sti 171.0 mi 0.0 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 171.0 mi 0.1 mi
Sving venstre på Traktorveg 171.1 mi 0.0 mi
Sving høyre på Sti 171.1 mi 0.1 mi
Retning høyre på Traktorveg 171.2 mi 0.4 mi
Retning høyre på Sti 171.6 mi 6.5 mi
Sving venstre på Traktorveg 178.1 mi 0.1 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 178.2 mi 2.8 mi
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 181.0 mi 0.5 mi
Sving venstre for å bli på Sti 181.5 mi 0.1 mi
Retning høyre for å bli på Sti 181.6 mi 0.1 mi
Sving venstre for å bli på Sti 181.7 mi 0.1 mi
Sving høyre for å bli på Sti 181.7 mi 0.4 mi
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 182.1 mi 0.0 mi
Sving venstre for å bli på Sti 182.1 mi 0.6 mi
Sving høyre for å bli på Sti 182.7 mi 13.8 mi
Sving venstre for å bli på Sti 196.5 mi 0.1 mi
Retning høyre på VegSenterlinje 196.6 mi 0.6 mi
Sving høyre på Sti 197.2 mi 6.7 mi
Sving høyre for å bli på Sti 203.9 mi 1.8 mi
Retning høyre for å bli på Sti 205.7 mi 0.0 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 205.7 mi 0.1 mi
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 205.8 mi 0.0 mi
Sving høyre på Sti 205.9 mi 0.5 mi
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 206.4 mi 0.3 mi
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 206.7 mi 1.2 mi
Sving venstre på VegSenterlinje 207.9 mi --
Innsenderen: Markus Fagerholt
Starter i: Oslo, Oslo, NO
Lengde: 208.0 miles
Høydeprofil: + 32801 / - 29598 ft
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur