<<

ForusBen's

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
109.8
KM
STIGNING
1110
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Svanholmen 0.0 km 0.7 km
Retning venstre for å bli på Svanholmen 0.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Svanholmen 0.7 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Svanholmen 0.7 km 0.1 km
Sving venstre på Løwenstrasse 0.9 km 0.7 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1.6 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1.7 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1.8 km 0.0 km
Sving venstre i Forusbeen for å bli på VegSenterlinje 1.8 km 0.2 km
Sving høyre i Forusbeen for å bli på VegSenterlinje 2.0 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 2.0 km 0.2 km
Retning høyre på Forusbeen 2.2 km 2.4 km
Retning venstre på Kleppvegen 4.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Kleppvegen 4.6 km 0.4 km
Sving venstre i Kleppvegen for å bli på VegSenterlinje 5.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 5.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 5.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 5.5 km 1.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 6.8 km 0.0 km
Sving venstre i Kleppvegen for å bli på VegSenterlinje 6.9 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Kleppvegen for å bli på VegSenterlinje 7.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 7.1 km 3.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 10.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 10.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 10.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Dysjalandsvingane 10.9 km 0.1 km
Sving høyre på Kleppvegen 10.9 km 0.8 km
Sving venstre på Gamle Tjeltavegen 11.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 11.8 km 1.2 km
Sving venstre på Kleppvegen 13.0 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Kleppvegen for å bli på VegSenterlinje 13.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 13.4 km 1.3 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 14.7 km 1.2 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 15.8 km 1.1 km
Sving høyre i Verdalsvegen for å bli på GangSykkelveg 17.0 km 0.1 km
Retning venstre på Nordsjøvegen 17.1 km 2.8 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 19.9 km 0.7 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 20.6 km 2.5 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 23.1 km 0.4 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 23.5 km 3.3 km
Sving høyre på Traktorveg 26.8 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 27.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 27.3 km 2.3 km
Sving høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 29.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 29.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 29.7 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 29.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 29.9 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 30.0 km 0.1 km
Retning høyre på Nordsjøvegen 30.1 km 5.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 35.3 km 0.1 km
Sving venstre på Njærheimvegen 35.4 km 0.0 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 35.4 km 0.3 km
Sving venstre på Traktorveg 35.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 35.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 35.7 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 36.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 36.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 36.6 km 1.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 37.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 38.0 km 0.1 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Vigre 38.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 38.1 km 0.2 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 38.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 38.2 km 1.8 km
Sving venstre på Sør-Reime 40.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 40.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 40.3 km 0.0 km
Sving venstre på Nordsjøvegen 40.3 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelveg 40.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 40.4 km 0.2 km
Sving venstre på Grødaland 40.6 km 0.0 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 40.6 km 0.3 km
Sving høyre på Næringsvegen 40.9 km 0.0 km
Sving venstre på Nordsjøvegen 40.9 km 2.6 km
Sving skarpt høyre på Nord-Varhaug-vegen 43.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 43.5 km 0.6 km
Sving venstre på Nordsjøvegen 44.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 44.1 km 0.2 km
Sving venstre på Nordsjøvegen 44.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Nordsjøvegen 44.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Nordsjøvegen 44.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 44.6 km 1.0 km
Sving venstre på Husvegg 45.6 km 0.0 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 45.6 km 3.2 km
Sving venstre på Traktorveg 48.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 48.9 km 0.4 km
Fortsett for å bli på Traktorveg 49.2 km 1.4 km
Fortsett på Traktorveg 50.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 50.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Nordsjøvegen 50.7 km 2.8 km
Sving høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 53.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 53.6 km 1.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 54.8 km 0.1 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 54.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Nordsjøvegen 54.9 km 1.0 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 55.9 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 56.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 56.2 km 1.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 57.3 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 57.8 km 0.2 km
Retning høyre på Nordsjøvegen 58.0 km 0.7 km
Sving skarpt høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 58.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 58.7 km 1.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 60.1 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje 60.1 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 60.1 km 1.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 61.7 km 0.0 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 61.7 km 2.5 km
Retning høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 64.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 64.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 64.3 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 64.5 km 0.1 km
Sving høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 64.6 km 2.5 km
Sving venstre i Jærveien for å bli på VegSenterlinje 67.1 km 0.0 km
Sving høyre på Fortau 67.1 km 0.2 km
Retning venstre på Jærveien 67.3 km 1.0 km
Sving høyre på Trosavigveien 68.3 km 0.1 km
Retning venstre på Hellviksveien 68.5 km 0.9 km
Sving venstre på Sti 69.4 km 0.2 km
Retning høyre på Jærveien 69.5 km 0.1 km
Sving høyre på Sletteveien 69.6 km 0.0 km
Sving venstre på Åsatua 69.7 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 69.7 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 69.8 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Stasjonsveien 70.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Jærveien 70.2 km 8.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 78.1 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 78.1 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 78.3 km 0.0 km
Sving venstre i Jærveien for å bli på VegSenterlinje 78.3 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 78.5 km 0.8 km
Fortsett på GangSykkelveg 79.3 km 1.6 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 80.9 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 81.0 km 0.0 km
Sving venstre i Eigerøyveien for å bli på VegSenterlinje 81.0 km 0.0 km
Fortsett på Kjørebane 81.0 km 0.0 km
Retning venstre på Krossmoveien 81.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 81.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 81.1 km 0.4 km
Sving høyre på Kvidafjellveien 81.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 81.5 km 1.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 83.3 km 0.0 km
Sving venstre i Krossmoveien for å bli på VegSenterlinje 83.3 km 1.3 km
Sving skarpt høyre i Krossmoveien for å bli på VegSenterlinje 84.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Krossmoveien for å bli på VegSenterlinje 84.7 km 1.3 km
Sving høyre på Traktorveg 86.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 86.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 86.2 km 5.1 km
Sving høyre på Klunglandveien 91.4 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 91.4 km 0.1 km
Sving høyre på Krossmoveien 91.5 km 1.1 km
Sving venstre i Krossmoveien for å bli på VegSenterlinje 92.6 km 0.1 km
Sving høyre på Klunglandveien 92.7 km 0.0 km
Sving venstre på Krossmoveien 92.7 km 5.1 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 97.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 98.0 km 0.0 km
Sving venstre på Krossmoveien 98.0 km 2.4 km
Sving skarpt høyre i Krossmoveien for å bli på VegSenterlinje 100.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Krossmoveien for å bli på VegSenterlinje 100.6 km 1.3 km
Sving høyre på Traktorveg 101.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 101.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 102.1 km 5.1 km
Sving høyre i Krossmoveien for å bli på VegSenterlinje 107.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 107.3 km 0.1 km
Sving høyre på Krossmoveien 107.4 km 0.4 km
Sving høyre på Sørlandsveien 107.8 km 2.0 km
Sving skarpt venstre på Skjerpeveien 109.8 km --
Innsenderen: ToreT
Starter i: Gådeset, Rogaland, NO
Lengde: 109.8 kilometer
Høydeprofil: + 1110 / - 1028 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling