<<

Østensjøvannet rundt

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
4.3
KM
STIGNING
56
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Retning høyre på VegSenterlinje 1.7 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1.7 km 0.4 km
Sving høyre i Sti for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.1 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.3 km 1.9 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 4.2 km --
Innsenderen: Siggen
Starter i: Bogerud, Oslo, NO
Lengde: 4.3 kilometer
Høydeprofil: + 56 / - 58 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Grusvei
Egnet for: Løpe