<<

Lille marum runden

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.4
KM
STIGNING
55
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på Åsane 0.2 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 0.3 km 0.6 km
Sving høyre i Marihaugen for å bli på Kiserødveien 0.9 km 0.0 km
Sving venstre i Ødegårdsveien for å bli på Kiserødveien 0.9 km 0.2 km
Sving høyre på Haneholmveien 1.1 km 0.4 km
Sving venstre i Haneholmveien for å bli på VegSenterlinje 1.4 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1.4 km 2.9 km
Sving venstre på Kiserødveien 4.3 km 0.2 km
Sving høyre i Ødegårdsveien for å bli på Kiserødveien 4.5 km 0.0 km
Sving venstre i Marihaugen for å bli på Kiserødveien 4.5 km --
Innsenderen: Charlotte
Starter i: Åsane, Vestfold, NO
Lengde: 5.4 kilometer
Høydeprofil: + 55 / - 55 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Løpe