<<

Fail

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.1
MILES
STIGNING
280
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på GangSykkelveg 0.1 mi 0.1 mi
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 0.3 mi 0.1 mi
Sving høyre i Solaveien for å bli på VegSenterlinje 0.4 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre i Solaveien for å bli på VegSenterlinje 0.4 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 0.4 mi 0.2 mi
Sving venstre på GangSykkelveg 0.6 mi 0.2 mi
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 0.8 mi 0.0 mi
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.9 mi 0.2 mi
Sving høyre på Årsvollveien 1.1 mi 0.0 mi
Sving venstre på GangSykkelveg 1.1 mi 0.0 mi
Ankomst på destinasjon, på høyre 1.1 mi 0.4 mi
Sving til venstre og inn på Folkvordveien 1.6 mi 0.1 mi
Ta til venstre 1.6 mi 0.2 mi
Sving til høyre og inn på Folkvordveien 1.8 mi 0.1 mi
Fortsett på Gamle Folkvord vei 1.9 mi 0.6 mi
Ta til venstre 2.5 mi 0.5 mi
Sving til høyre og inn på Gamle Folkvord vei 3.1 mi 0.2 mi
Ta til høyre for å holde deg på Gamle Folkvord vei 3.3 mi 1.0 mi
Sving til høyre og inn på Årsvollveien 4.3 mi 0.5 mi
Ta til høyre 4.7 mi --
Innsenderen: Malin Lima Herringbotn
Starter i: Smeaheia, Rogaland, NO
Lengde: 5.1 miles
Høydeprofil: + 280 / - 249 ft
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur