<<

Bygdøy rundt

0 kommentarer
LENGDE
7.5
KM
STIGNING
90
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.0 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 0.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.3 km 0.2 km
Sving venstre på Sti 0.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Wedels vei 0.7 km 0.7 km
Sving venstre i Oscarshallveien for å bli på VegSenterlinje 1.4 km 1.0 km
Sving høyre i Bygdøynesveien for å bli på VegSenterlinje 2.4 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 3.9 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 4.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Strømsborgveien for å bli på VegSenterlinje 4.1 km 1.7 km
Sving venstre på Holsts vei 5.8 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 5.8 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 6.1 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 6.7 km 0.8 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 7.5 km --
Innsenderen: øyvind
Starter i: Skøyen, Oslo, NO
Lengde: 7.5 kilometer
Høydeprofil: + 90 / - 87 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent