<<

5 km

0 kommentarer
LENGDE
3.3
MILES
STIGNING
193
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Nils Halvorsen
Starter i: Lauveskogen, Vestfold, NO
Lengde: 3.3 miles
Høydeprofil: + 193 / - 196 ft
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent