<<

ulf

0 kommentarer
LENGDE
3.6
KM
STIGNING
61
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: molviking
Starter i: Ingeri, Vestfold, NO
Lengde: 3.6 kilometer
Høydeprofil: + 61 / - 92 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent