<<

2.0

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
17.7
KM
STIGNING
384
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 0.2 km 0.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1.1 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på Sti 1.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 2.0 km 0.6 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2.5 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 2.7 km 0.4 km
Sving venstre på Maridalsveien 3.1 km 0.5 km
Retning høyre på Sti 3.6 km 0.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 4.2 km 0.5 km
Sving høyre i Greveveien for å bli på VegSenterlinje 4.8 km 1.6 km
Sving høyre i Greveveien for å bli på VegSenterlinje 6.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 6.4 km 0.8 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 7.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Sti 7.4 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 7.6 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 7.8 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 7.8 km 0.2 km
Retning høyre på Sti 8.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 8.0 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 8.0 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 8.9 km 0.1 km
Sving høyre på Gryteveien 9.0 km 4.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 13.0 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 13.7 km 0.8 km
Sving høyre på Sti 14.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 14.6 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 15.1 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 15.4 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 15.6 km --
Innsenderen: Morten Wold
Starter i: Idrettshøgskolen, Oslo, NO
Lengde: 17.7 kilometer
Høydeprofil: + 384 / - 338 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Grusvei
Egnet for: Fottur, Løpe, Skogstur