<<

Radio Stasjon

0 kommentarer
LENGDE
2.8
KM
STIGNING
142
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
  veiviser Lengde Etappe
  Sving skarpt høyre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.9 km
  Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 0.9 km 0.6 km
  Sving skarpt venstre i Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje 1.5 km 1.3 km
  Radio Stasjon 2.8 km --
  Innsenderen: Minituren
  Starter i: Sørkedalen, Oslo, NO
  Lengde: 2.8 kilometer
  Høydeprofil: + 142 / - 22 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Merket sti / skiløype