<<

yuiopå

0 kommentarer
LENGDE
1.9
MILES
STIGNING
59
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving til venstre og inn på Nordbyvegen 0.1 mi 0.6 mi
Ta til høyre mot Nordbyvegen 0.7 mi 0.0 mi
Ta til venstre mot Nordbyvegen 0.7 mi 0.0 mi
Sving til høyre og inn på Nordbyvegen 0.8 mi 0.0 mi
Fortsett rett frem for å holde deg på Nordbyvegen 0.8 mi 0.0 mi
Sving til venstre og inn på Rv174 0.8 mi 0.5 mi
Hold til høyre for å holde deg på Rv174 1.3 mi 0.0 mi
Sving til høyre og inn på Nordbyvegen 1.4 mi 0.0 mi
Ta til høyre 1.4 mi 0.3 mi
Ta til høyre 1.7 mi --
Innsenderen: Hildegunn Sanne
Starter i: Nordby, Akershus, NO
Lengde: 1.9 miles
Høydeprofil: + 59 / - 39 ft
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent