<<

fetsund_fetsund

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
107.4
KM
STIGNING
1470
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
For MC
veiviser Lengde Etappe
Fortsett på VegSenterlinje 0.1 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 0.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 0.7 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1.5 km 0.3 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1.7 km 0.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2.0 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 2.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2.4 km 0.8 km
Sving høyre på Traktorveg 3.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 3.3 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 3.5 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 3.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 4.0 km 7.1 km
Sving venstre i Vigernesvegen for å bli på VegSenterlinje 11.1 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 12.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 12.2 km 4.8 km
Sving høyre på GangSykkelveg 17.0 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 17.7 km 0.9 km
Sving høyre på VegSenterlinje 18.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 18.6 km 0.7 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 19.3 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 19.4 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 19.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 19.5 km 4.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 24.3 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 25.2 km 10.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 35.3 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 36.4 km 5.3 km
Sving høyre på Kjørebane 41.6 km 2.8 km
Retning høyre på Traktorveg 44.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 44.6 km 7.0 km
Sving høyre på Traktorveg 51.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 51.6 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 51.7 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 52.1 km 0.2 km
Retning høyre på Traktorveg 52.3 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 52.4 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 54.1 km 2.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 56.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 56.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 56.4 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 56.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 56.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 56.9 km 2.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 58.9 km 3.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 62.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 62.7 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 62.9 km 1.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 64.6 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 64.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 64.6 km 0.0 km
Dra tilbake Nordvest på VegSenterlinje 64.6 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 65.5 km 2.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 67.6 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 68.1 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 68.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 68.4 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 68.6 km 0.0 km
Sving venstre i Engeråsveien for å bli på VegSenterlinje 68.7 km 1.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 70.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 70.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Kjørebane 70.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 70.7 km 2.5 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 73.3 km 3.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 76.6 km 3.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 79.8 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 80.4 km 2.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 82.4 km 3.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 85.7 km 4.0 km
Sving venstre i Hølandsveien for å bli på VegSenterlinje 89.7 km 2.1 km
Sving høyre på Traktorveg 91.8 km 0.2 km
Retning høyre på Hølandsveien 92.0 km 0.4 km
Sving høyre på Svenskerudveien 92.4 km 2.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 94.6 km 0.5 km
Sving høyre i Vestbyveien for å bli på VegSenterlinje 95.1 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 95.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 95.3 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 95.3 km 2.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 97.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 97.2 km 0.0 km
Fortsett Nordvest på Fetveien 97.2 km 1.5 km
Sving venstre på Kinnveien 98.7 km 0.0 km
Sving venstre på Fetveien 98.7 km 6.8 km
Sving venstre i Vatlandsveien for å bli på VegSenterlinje 105.5 km 1.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 106.5 km 0.5 km
Sving venstre i Kirkeveien for å bli på GangSykkelveg 107.0 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 107.0 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 107.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 107.2 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 107.3 km 0.0 km
Sving venstre på Kirkeveien 107.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 107.4 km --
Innsenderen: Sigbjørn
Starter i: Ramstad, Akershus, NO
Lengde: 107.4 kilometer
Høydeprofil: + 1470 / - 1499 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling