<<

Arendal til Sira

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
213.7
KM
STIGNING
4378
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
mulig MC tur
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre i Friergangen for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 0.2 km 0.8 km
Retning venstre på Kjørebane 1.0 km 0.6 km
Fortsett på VegSenterlinje 1.6 km 0.9 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2.5 km 0.0 km
Fortsett på Kjørebane 2.5 km 3.0 km
Sving venstre i Rykeneveien for å bli på VegSenterlinje 5.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 5.5 km 0.5 km
Sving venstre i Rykeneveien for å bli på VegSenterlinje 6.0 km 2.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 8.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 8.1 km 1.5 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 9.7 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 9.7 km 1.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 11.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 11.1 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 11.5 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 11.6 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 12.0 km 2.8 km
Sving høyre i Kleppekjærveien for å bli på VegSenterlinje 14.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 14.8 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 15.3 km 0.7 km
Sving venstre i Bringsværmoen for å bli på VegSenterlinje 15.9 km 0.9 km
Sving høyre i Vik for å bli på VegSenterlinje 16.8 km 0.2 km
Sving venstre i Vik for å bli på VegSenterlinje 17.1 km 0.3 km
Sving høyre i Spedalen for å bli på VegSenterlinje 17.3 km 0.1 km
Sving venstre i Fjæreveien for å bli på VegSenterlinje 17.4 km 5.0 km
Sving høyre i Opplandsveien for å bli på VegSenterlinje 22.4 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Roresanden for å bli på VegSenterlinje 22.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 22.7 km 0.6 km
Sving høyre i Gjærbrøndveien for å bli på VegSenterlinje 23.3 km 0.7 km
Retning venstre i Sandkleiva for å bli på VegSenterlinje 24.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 24.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 24.3 km 0.4 km
Retning høyre i Reddalsveien for å bli på VegSenterlinje 24.7 km 0.3 km
Sving venstre i Holteveien for å bli på VegSenterlinje 25.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 25.0 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 25.2 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 26.1 km 1.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 27.9 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 28.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 28.7 km 0.4 km
Retning venstre på Traktorveg 29.1 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 29.2 km 0.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 29.6 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 30.0 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 30.3 km 9.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 39.9 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 41.3 km 4.8 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 46.1 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 47.6 km 2.0 km
Sving høyre i Strøget for å bli på VegSenterlinje 49.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 49.7 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 49.8 km 2.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 52.3 km 6.1 km
Sving venstre på Traktorveg 58.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 58.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 58.6 km 1.3 km
Retning venstre på Traktorveg 59.9 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 60.0 km 4.1 km
Sving høyre på Traktorveg 64.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 64.2 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 64.4 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 64.6 km 0.4 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 65.0 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 65.5 km 1.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 67.4 km 2.3 km
Sving venstre i Steinsfossvegen for å bli på VegSenterlinje 69.7 km 0.2 km
Sving høyre i Steinsfossvegen for å bli på VegSenterlinje 69.9 km 1.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 70.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 71.0 km 2.6 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 73.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 73.6 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 73.6 km 0.6 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 74.2 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 74.3 km 3.3 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 77.6 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 78.0 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 78.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 78.3 km 3.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 81.2 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 81.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 82.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 82.2 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 82.2 km 0.9 km
Retning venstre på Traktorveg 83.1 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 83.2 km 1.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 85.1 km 2.6 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 87.7 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 87.7 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 87.7 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 89.0 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 90.0 km 0.8 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 90.8 km 2.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 93.3 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 94.3 km 2.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 96.9 km 1.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 98.0 km 0.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 98.6 km 8.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 107.2 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 107.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 107.4 km 0.9 km
Sving venstre på Traktorveg 108.3 km 1.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 110.2 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 110.6 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 111.6 km 5.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 116.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 116.8 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 117.4 km 0.5 km
Sving venstre på Traktorveg 117.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 117.9 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 118.2 km 0.4 km
Sving høyre i Sti for å bli på Traktorveg 118.6 km 0.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 119.3 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 120.6 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 120.8 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 121.3 km 1.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 122.9 km 0.2 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 123.1 km 0.2 km
Retning høyre på Traktorveg 123.3 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 123.4 km 4.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 127.4 km 2.7 km
Retning høyre på Traktorveg 130.1 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 130.1 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 130.4 km 0.2 km
Sving venstre på Traktorveg 130.7 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 131.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 131.4 km 0.5 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 131.9 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 132.0 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 132.3 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 133.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 133.3 km 1.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 134.3 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 134.3 km 0.1 km
Sving høyre på Kjørebane 134.4 km 12.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 147.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 147.6 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 147.9 km 3.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 150.9 km 12.1 km
Retning høyre på Traktorveg 163.0 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 163.1 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 163.6 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 163.9 km 4.0 km
Retning venstre på Traktorveg 167.9 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 168.0 km 4.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Kjørebane 172.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Kjørebane 172.9 km 1.6 km
Sving venstre på GangSykkelveg 174.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 174.7 km 1.3 km
Retning høyre på Prestegardsvegen 176.0 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 176.0 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 176.1 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 176.3 km 3.0 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 179.3 km 1.7 km
Sving høyre i Øyebergan for å bli på VegSenterlinje 181.0 km 0.9 km
Retning høyre i Øyekleiva for å bli på VegSenterlinje 182.0 km 0.2 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 182.2 km 3.9 km
Sving høyre på Traktorveg 186.1 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Traktorveg 186.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 186.3 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 186.6 km 3.6 km
Retning venstre på Traktorveg 190.2 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 190.4 km 3.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 194.1 km 0.7 km
Sving venstre på Traktorveg 194.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 194.8 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 194.8 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 195.2 km 1.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 196.6 km 2.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 198.8 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 199.8 km 0.2 km
Retning venstre på Traktorveg 200.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 200.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 200.1 km 2.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 202.6 km 2.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 204.8 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 204.9 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 205.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 205.4 km 2.4 km
Sving høyre på Traktorveg 207.8 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 207.9 km 2.2 km
Retning venstre på Traktorveg 210.1 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 210.1 km 3.5 km
Sving høyre i Furuvegen for å bli på VegSenterlinje 213.7 km --
Innsenderen: Sigbjørn
Starter i: Arendal, Aust-Agder, NO
Lengde: 213.7 kilometer
Høydeprofil: + 4378 / - 4308 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Geocaching, Barnevogn, Landeveisykling, Seiling, Snøscooter