<<

rulleski LANGTUR

0 kommentarer
LENGDE
85.3
KM
STIGNING
1066
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre på GangSykkelveg 0.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 0.1 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 0.1 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 0.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.1 km 0.2 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 0.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Vestbygata 0.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 0.3 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Romeriksgata 0.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Alexander Kiellands gate 0.7 km 0.1 km
Sving høyre på Nannestadgata 0.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 0.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Gjerdrumsgata 0.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Alexander Kiellands gate 0.9 km 0.1 km
Retning høyre på Solheimsgata 1.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Solheimsgata 1.0 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på Solheimsgata 1.0 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1.4 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 1.4 km 0.0 km
Sving høyre på Solheimsgata 1.4 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1.6 km 0.0 km
Fortsett på Jonas Lies gate 1.7 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1.8 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 1.9 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelveg 1.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Jonas Lies gate 2.1 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2.3 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2.6 km 0.0 km
Sving venstre på Nittedalsgata 2.6 km 0.8 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 3.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 3.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 3.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 3.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Skjettenveien 3.6 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 3.7 km 0.1 km
Sving venstre i Skjettenveien for å bli på GangSykkelveg 3.8 km 0.2 km
Sving venstre i Skjettenveien for å bli på GangSykkelveg 4.0 km 0.1 km
Retning venstre på Skjettenveien 4.2 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 4.2 km 0.0 km
Retning venstre på Skjettenveien 4.2 km 0.1 km
Sving høyre på Vidarveien 4.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 4.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Skjettenveien 4.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Øvre Ryensvei 4.3 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 4.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 4.7 km 0.2 km
Sving høyre på Skjettenveien 5.0 km 0.0 km
Sving venstre på Øvre Ryensvei 5.0 km 0.1 km
Sving høyre på Bråteveien 5.1 km 0.7 km
Sving høyre på GangSykkelveg 5.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 5.8 km 0.1 km
Sving venstre på Nordens vei 5.9 km 0.0 km
Retning høyre på Bråteveien 5.9 km 1.9 km
Sving høyre på Trondheimsveien 7.9 km 0.1 km
Sving høyre i Trondheimsveien for å bli på VegSenterlinje 8.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 8.0 km 0.8 km
Sving venstre på Kjørebane 8.8 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 9.1 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 9.4 km 0.0 km
Retning høyre på Trondheimsveien 9.4 km 0.2 km
Retning høyre på Trondheimsveien 9.6 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 10.2 km 0.0 km
Sving høyre i Kjørebane for å bli på GangSykkelveg 10.2 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 10.2 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 10.3 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 10.3 km 0.0 km
Sving høyre på Jogstadveien 10.3 km 0.0 km
Sving venstre på Trondheimsveien 10.4 km 0.0 km
Sving høyre på Jogstadveien 10.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 10.4 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 10.7 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 11.0 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 11.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Trondheimsveien for å bli på VegSenterlinje 11.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Trondheimsveien for å bli på VegSenterlinje 11.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 11.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 11.1 km 0.7 km
Sving venstre på Lensmann Klevs vei 11.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 11.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 11.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Lensmann Ole Oppens vei 12.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Lensmann Klevs vei 12.1 km 0.1 km
Retning høyre på Prost Stabels vei 12.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 12.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Brånås Næringspark 12.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 12.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 12.4 km 0.0 km
Retning venstre på Trondheimsveien 12.4 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 12.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 12.4 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 12.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Trondheimsveien 12.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 12.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 12.9 km 0.5 km
Sving venstre på Vestvollveien 13.4 km 0.0 km
Sving høyre på Trondheimsveien 13.4 km 1.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 14.5 km 0.1 km
Sving høyre på Husebyveien 14.6 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 14.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 14.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Trondheimsveien 14.8 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 14.8 km 0.0 km
Sving venstre på Gjerdrumsveien 14.8 km 1.0 km
Sving høyre på Åsenhagen 15.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 15.9 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 16.0 km 0.0 km
Sving høyre på Gjerdrumsveien 16.0 km 0.4 km
Sving venstre i Gjerdrumsveien for å bli på VegSenterlinje 16.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 16.4 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 16.6 km 0.0 km
Sving venstre i Gjerdrumsveien for å bli på VegSenterlinje 16.6 km 0.4 km
Sving venstre i Gjerdrumsveien for å bli på VegSenterlinje 17.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 17.0 km 0.5 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 17.4 km 0.0 km
Retning venstre på Gjerdrumsveien 17.5 km 2.3 km
Sving skarpt høyre på Frognervegen 19.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 19.8 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Bråtestubben 20.1 km 0.0 km
Sving høyre på Nannestadvegen 20.1 km 1.2 km
Sving venstre på Traktorveg 21.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 21.3 km 0.1 km
Sving høyre på Fjellvegen 21.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Nannestadvegen 21.4 km 0.6 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 22.0 km 0.2 km
Sving høyre i Kjørebane for å bli på GangSykkelveg 22.2 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 22.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Nannestadvegen for å bli på VegSenterlinje 22.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Nannestadvegen for å bli på VegSenterlinje 22.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 23.0 km 0.6 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 23.5 km 0.0 km
Sving høyre på Nannestadvegen 23.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Nannestadvegen for å bli på VegSenterlinje 23.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 23.6 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på Seljevegen 24.2 km 0.0 km
Sving venstre på Nannestadvegen 24.3 km 1.9 km
Sving venstre på GangSykkelveg 26.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Vestbyvegen 26.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Nannestadvegen 26.2 km 1.4 km
Sving venstre på Traktorveg 27.6 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 27.7 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelveg 27.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Holtervegen 27.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 27.9 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 28.0 km 0.0 km
Sving høyre i Nannestadvegen for å bli på VegSenterlinje 28.0 km 1.4 km
Sving venstre i Nannestadvegen for å bli på VegSenterlinje 29.4 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 29.5 km 0.7 km
Sving høyre i Gamle Åsvegen for å bli på VegSenterlinje 30.2 km 0.2 km
Sving venstre i Nannestadvegen for å bli på VegSenterlinje 30.4 km 0.5 km
Retning venstre på Kjørebane 30.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 30.9 km 0.0 km
Fortsett på Kjørebane 30.9 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 30.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 30.9 km 1.1 km
Retning høyre på GangSykkelveg 32.1 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 32.1 km 0.0 km
Sving venstre på Løkenvegen 32.1 km 0.4 km
Sving høyre på Irisvegen 32.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 32.5 km 0.1 km
Sving høyre på Holtervegen 32.6 km 0.1 km
Retning venstre på Krokfossvegen 32.8 km 0.9 km
Sving venstre på Traktorveg 33.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 34.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 34.0 km 3.9 km
Sving skarpt venstre i Krokfossvegen for å bli på VegSenterlinje 37.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 37.9 km 0.3 km
Sving høyre på Sandshagan 38.2 km 0.0 km
Sving venstre på Krokfossvegen 38.2 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 38.6 km 0.0 km
Sving venstre i Gardermovegen for å bli på VegSenterlinje 38.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 38.6 km 1.8 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 40.4 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 40.9 km 0.0 km
Sving venstre på Gardermovegen 40.9 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på Gardermovegen 40.9 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 41.0 km 0.2 km
Retning venstre på Storgata 41.2 km 0.3 km
Retning venstre på Gardermovegen 41.5 km 0.0 km
Retning venstre på Algarheimsvegen 41.5 km 0.3 km
Retning venstre på M Jul Halvorsens veg 41.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 41.8 km 0.3 km
Retning høyre på GangSykkelveg 42.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Algarheimsvegen for å bli på GangSykkelveg 42.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 42.2 km 0.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 42.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 42.5 km 0.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 43.3 km 0.0 km
Sving venstre i Algarheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 43.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 43.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 43.3 km 2.7 km
Sving høyre på Kisavegen 46.0 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 46.0 km 8.8 km
Sving skarpt venstre på Kjørebane 54.8 km 9.8 km
Sving høyre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 64.5 km 0.2 km
Sving venstre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 64.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 64.7 km 0.1 km
Retning venstre på Haldenvegen 64.8 km 0.3 km
Sving venstre på Bæregvegen 65.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 65.2 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Bakkevegen 65.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Haldenvegen 65.9 km 0.3 km
Sving venstre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 66.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 66.1 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Sørvaldvegen 66.8 km 0.0 km
Sving venstre på Haldenvegen 66.9 km 1.0 km
Sving skarpt venstre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 67.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 67.9 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 68.6 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 68.8 km 0.0 km
Sving høyre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 68.8 km 0.1 km
Sving venstre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 68.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 68.9 km 0.8 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 69.7 km 0.0 km
Retning venstre på Haldenvegen 69.7 km 0.6 km
Sving venstre i Tretjerndalsvegen for å bli på Kjørebane 70.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 70.3 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 70.9 km 0.0 km
Sving høyre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 70.9 km 0.1 km
Sving venstre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 71.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 71.0 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 71.5 km 0.0 km
Sving venstre i Haldenvegen for å bli på VegSenterlinje 71.5 km 0.6 km
Sving venstre på Frognervegen 72.1 km 0.1 km
Sving høyre på Frogneralleen 72.2 km 0.4 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 72.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 72.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 72.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 72.7 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 73.1 km 0.0 km
Sving venstre på Haldenvegen 73.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 73.2 km 0.7 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 73.9 km 0.0 km
Retning venstre på Trondheimsvegen 73.9 km 0.0 km
Sving høyre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 73.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 73.9 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 74.1 km 0.0 km
Sving høyre på Trondheimsvegen 74.2 km 0.2 km
Sving høyre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 74.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 74.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Hexebergvegen 74.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Trondheimsvegen 74.5 km 0.3 km
Retning venstre på GangSykkelveg 74.9 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 75.1 km 0.0 km
Sving høyre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 75.1 km 1.0 km
Retning venstre på Fjellbovegen 76.2 km 0.0 km
Retning høyre på Trondheimsvegen 76.2 km 3.0 km
Sving høyre på Korshagen 79.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 79.1 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 79.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 79.2 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 79.3 km 0.0 km
Sving venstre i Presthagaveien for å bli på GangSykkelveg 79.3 km 0.0 km
Retning venstre på Presthagaveien 79.3 km 0.4 km
Sving høyre på Husebyveien 79.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 79.8 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 80.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Kirkeveien 80.4 km 0.0 km
Retning venstre på Leirsundveien 80.4 km 0.0 km
Retning høyre på Kirkeveien 80.4 km 0.7 km
Retning høyre for å bli på Kirkeveien 81.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 81.1 km 0.0 km
Sving høyre i Vestvollveien for å bli på GangSykkelveg 81.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Vestvollveien 81.1 km 0.0 km
Sving høyre på Kirkeveien 81.1 km 1.0 km
Sving høyre på Riisalleen 82.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Riis terrasse 82.1 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 82.6 km 0.0 km
Sving høyre i Kirkeveien for å bli på VegSenterlinje 82.6 km 0.2 km
Sving høyre på Bergslia 82.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 82.8 km 0.6 km
Sving høyre på Liljeveien 83.4 km 0.0 km
Sving venstre på Kirkeveien 83.4 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 83.5 km 0.3 km
Retning venstre på GangSykkelveg 83.8 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 83.8 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 83.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kirkeveien 83.9 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 83.9 km 0.0 km
Sving venstre på Fetveien 83.9 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 83.9 km 0.2 km
Sving venstre i Fetveien for å bli på GangSykkelveg 84.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Åråsveien 84.2 km 0.0 km
Retning venstre på Fetveien 84.2 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Fetveien 84.3 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 84.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 84.7 km 0.4 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 85.0 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 85.2 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 85.2 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 85.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 85.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Leiraveien 85.3 km --
Innsenderen: Thomas Bergstrøm
Starter i: Sørum, østre, Akershus, NO
Lengde: 85.3 kilometer
Høydeprofil: + 1066 / - 1066 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfaltert vei