<<

Sundvollen - Frognerseteren

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
37.5
MILES
STIGNING
7265
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sundvollen
Mørkganga
Gyrihaugen
Løvlia
Smedmyrkoia
Oppkuven
Kikutstua
Frognerseteren
  veiviser Lengde Etappe
  Sving skarpt høyre på Traktorveg 0.3 mi 0.3 mi
  Sving venstre på Sti 0.6 mi 0.4 mi
  Sving venstre på VegSenterlinje 1.0 mi 0.0 mi
  Sving skarpt høyre på Sti 1.1 mi 0.2 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 1.3 mi 0.1 mi
  Retning venstre på VegSenterlinje 1.4 mi 0.0 mi
  Sving venstre på Sti 1.4 mi 0.5 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 1.9 mi 2.3 mi
  Retning venstre på Sti 4.3 mi 0.6 mi
  Sving skarpt venstre for å bli på Sti 4.9 mi 0.3 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 5.2 mi 0.9 mi
  Sving høyre for å bli på Sti 6.1 mi 0.1 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 6.1 mi 0.4 mi
  Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 6.6 mi 0.4 mi
  Sving høyre på Traktorveg 7.0 mi 0.1 mi
  Sving høyre på Sti 7.1 mi 1.5 mi
  Retning høyre på Sti 8.7 mi 0.2 mi
  Sving høyre på VegSenterlinje 8.9 mi 0.0 mi
  Sving venstre på Traktorveg 8.9 mi 0.1 mi
  Retning høyre på Sti 8.9 mi 1.3 mi
  Sving venstre på Traktorveg 10.2 mi 0.7 mi
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 10.9 mi 1.1 mi
  Sving skarpt venstre på Traktorveg 12.0 mi 0.0 mi
  Sving høyre for å bli på Traktorveg 12.0 mi 0.6 mi
  Sving høyre for å bli på Sti 12.7 mi 1.6 mi
  Sving skarpt venstre på Traktorveg 14.3 mi 0.4 mi
  Retning venstre på Sti 14.7 mi 0.0 mi
  Retning venstre på Traktorveg 14.7 mi 0.0 mi
  Sving venstre på Sti 14.8 mi 0.4 mi
  Sving høyre for å bli på Sti 15.2 mi 0.8 mi
  Retning høyre på Traktorveg 16.0 mi 0.1 mi
  Sving venstre for å bli på Traktorveg 16.0 mi 0.0 mi
  Fortsett på Sti 16.1 mi 0.4 mi
  Retning venstre på Sti 16.5 mi 0.3 mi
  Retning venstre på Traktorveg 16.8 mi 1.7 mi
  Sving venstre på VegSenterlinje 18.5 mi 0.2 mi
  Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 18.7 mi 1.8 mi
  Sving skarpt høyre på Sti 20.6 mi 0.3 mi
  Retning venstre på Traktorveg 20.9 mi 0.1 mi
  Sving skarpt høyre på Sti 21.0 mi 0.0 mi
  Sving høyre på Traktorveg 21.0 mi 0.1 mi
  Sving høyre på VegSenterlinje 21.1 mi 0.4 mi
  Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 21.5 mi 2.3 mi
  Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 23.8 mi 1.0 mi
  Ankomst på destinasjon, på høyre 24.7 mi 0.0 mi
  Dra avsted Location 2 24.7 mi 0.0 mi
  Fortsett Øst på VegSenterlinje 24.7 mi 0.3 mi
  Sving høyre på Traktorveg 25.1 mi 0.3 mi
  Sving høyre på Sti 25.4 mi 0.2 mi
  Sving høyre for å bli på Sti 25.6 mi 0.0 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 25.6 mi 0.1 mi
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 25.7 mi 1.8 mi
  Retning høyre på VegSenterlinje 27.5 mi 0.5 mi
  Retning venstre på Sti 28.0 mi 0.3 mi
  Retning venstre på VegSenterlinje 28.2 mi 0.3 mi
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 28.5 mi 0.0 mi
  Ankomst på destinasjon, på venstre 28.5 mi 0.0 mi
  Dra avsted Location 2 28.5 mi 0.0 mi
  Dra tilbake Sørvest på VegSenterlinje 28.5 mi 0.0 mi
  Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 28.6 mi 0.9 mi
  Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 29.5 mi 0.2 mi
  Retning venstre på Sti 29.7 mi 0.4 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 30.1 mi 0.1 mi
  Retning høyre for å bli på Sti 30.2 mi 0.0 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 30.2 mi 0.0 mi
  Sving høyre for å bli på Sti 30.2 mi 1.3 mi
  Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 31.6 mi 0.1 mi
  Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 31.6 mi 1.1 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 32.7 mi 0.4 mi
  Retning venstre for å bli på Sti 33.2 mi 0.1 mi
  Sving høyre på Traktorveg 33.3 mi 0.2 mi
  Sving venstre på VegSenterlinje 33.5 mi 0.1 mi
  Fortsett på Sti 33.6 mi 0.2 mi
  Sving venstre for å bli på Sti 33.8 mi 0.1 mi
  Sving høyre for å bli på Sti 33.9 mi 0.1 mi
  Sving skarpt venstre for å bli på Sti 34.0 mi 0.0 mi
  Sving skarpt høyre for å bli på Sti 34.0 mi 0.2 mi
  Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 34.2 mi 1.8 mi
  Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 36.0 mi 0.0 mi
  Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 36.1 mi 0.6 mi
  Sving høyre på Sti 36.7 mi 0.0 mi
  Sving skarpt venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 36.7 mi 0.5 mi
  Retning venstre for å bli på Sti 37.2 mi 0.0 mi
  Ankomst på destinasjon, på venstre 37.2 mi 0.0 mi
  Dra avsted Location 2 37.2 mi 0.0 mi
  Fortsett Sørøst på Sti 37.2 mi 0.0 mi
  Sving høyre på VegSenterlinje 37.3 mi 0.0 mi
  Retning høyre på Sti 37.3 mi 0.0 mi
  Retning høyre på VegSenterlinje 37.3 mi 0.2 mi
  Sving høyre på Sti 37.5 mi 0.0 mi
  Sving venstre på VegSenterlinje 37.5 mi --
  Innsenderen: Markus Liwing
  Starter i: Sundvollen, Buskerud, NO
  Lengde: 37.5 miles
  Høydeprofil: + 7265 / - 5939 ft
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Løpe, Skogstur