<<

MARKA Route 1 (1139 Points)

0 kommentarer
LENGDE
95.0
KM
STIGNING
2671
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.2 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 0.3 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 0.7 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.8 km 0.0 km
Fortsett på Sti 0.9 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 0.9 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 1.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.1 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.1 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 3.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 3.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.8 km 1.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 5.3 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 5.7 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på Sti 6.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 6.8 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.4 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.8 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 7.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Sti 8.1 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 8.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 8.5 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 8.7 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 9.1 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 9.3 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 9.8 km 0.8 km
Retning venstre på VegSenterlinje 10.6 km 0.2 km
Sving høyre på Sti 10.8 km 1.3 km
Sving venstre på Sakariasveien 12.0 km 0.5 km
Retning høyre på Sti 12.5 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 13.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 13.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 14.0 km 1.1 km
Sving høyre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 15.1 km 1.9 km
Retning høyre på VegSenterlinje 17.0 km 2.0 km
Sving høyre på Sti 19.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 19.0 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 19.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 19.5 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 20.2 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 21.9 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 22.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 22.3 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 23.0 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 23.7 km 1.9 km
Sving venstre på Traktorveg 25.5 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 26.3 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 26.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 26.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 27.1 km 0.2 km
Retning venstre på Traktorveg 27.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 27.3 km 0.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 28.2 km 1.8 km
Sving høyre på Sti 29.9 km 0.7 km
Retning høyre på VegSenterlinje 30.6 km 0.3 km
Retning høyre på Traktorveg 30.9 km 2.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 33.3 km 0.8 km
Retning høyre på Sti 34.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 34.4 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 35.0 km 0.4 km
Retning høyre på Sti 35.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 35.5 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 35.6 km 0.1 km
Retning venstre på Sti 35.7 km 0.5 km
Retning høyre på Sti 36.2 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 36.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 36.8 km 2.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 38.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 38.8 km 0.7 km
Retning venstre på Sti 39.5 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 39.8 km 1.3 km
Sving høyre på Sti 41.0 km 1.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 42.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 42.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 42.8 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 43.2 km 2.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 45.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 45.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 45.9 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 46.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 46.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 46.3 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 46.6 km 1.7 km
Sving venstre på Traktorveg 48.3 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 49.4 km 1.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 50.4 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Sti 50.7 km 2.0 km
Retning høyre på Traktorveg 52.7 km 0.7 km
Retning venstre på Traktorveg 53.5 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 53.5 km 2.3 km
Fortsett på Sti 55.8 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 56.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Sti 56.4 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 56.5 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 56.6 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 57.2 km 1.7 km
Sving skarpt venstre på Sti 58.9 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 59.4 km 3.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 62.6 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 62.6 km 0.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 63.2 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 63.7 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 64.0 km 0.0 km
Sving høyre på Sti 64.0 km 2.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 66.6 km 0.7 km
Retning venstre på Sti 67.3 km 0.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 67.9 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Sti 68.6 km 2.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 71.2 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 71.6 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 72.1 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 72.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 72.2 km 2.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 74.7 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Sti 75.1 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 75.3 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 75.9 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 76.6 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 76.9 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 78.1 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 78.4 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 79.6 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 79.9 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 80.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 80.5 km 0.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 81.1 km 0.1 km
Sving venstre i Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje 81.2 km 2.7 km
Sving venstre på Sti 83.9 km 0.4 km
Retning høyre for å bli på Sti 84.3 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 84.6 km 1.7 km
Retning høyre for å bli på Sti 86.4 km 2.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 88.7 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 89.0 km 0.8 km
Sving venstre på Sti 89.8 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 90.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 91.0 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 91.4 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 91.6 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 91.8 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 92.1 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 92.5 km 0.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 93.1 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 93.2 km 0.5 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 93.8 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 94.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 94.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 94.4 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 94.7 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 94.9 km --
Innsenderen: Marka24-2014
Starter i: Sandås, Oslo, NO
Lengde: 95.0 kilometer
Høydeprofil: + 2671 / - 2671 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent