<<

Marka24 Option 5 (1003 Total Points)

0 kommentarer
LENGDE
89.3
KM
STIGNING
2574
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.2 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 0.3 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 0.7 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.8 km 0.0 km
Fortsett på Sti 0.9 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 0.9 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 1.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.1 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.1 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 3.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 3.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.8 km 1.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 5.3 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 5.8 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på Sti 6.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 6.8 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.4 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.8 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 7.9 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Sti 8.1 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 8.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 8.5 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 8.8 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 9.1 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 9.3 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 9.8 km 0.8 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 10.6 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på Sti 12.2 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 12.7 km 0.2 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 12.8 km 0.4 km
Retning høyre for å bli på Sti 13.2 km 0.3 km
Sving høyre på Traktorveg 13.5 km 0.2 km
Sving venstre på Sti 13.7 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på Sti 13.9 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 14.3 km 2.7 km
Sving høyre i Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje 17.0 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 17.2 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 17.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 17.8 km 2.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 19.8 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 20.1 km 1.1 km
Retning venstre på Sti 21.3 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 21.6 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 22.3 km 1.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 23.9 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 24.6 km 1.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 26.3 km 0.6 km
Sving venstre på Traktorveg 26.9 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 27.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 27.1 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 27.2 km 0.5 km
Fortsett på VegSenterlinje 27.8 km 2.3 km
Sving høyre på Traktorveg 30.0 km 0.0 km
Retning høyre på Sti 30.1 km 0.7 km
Retning venstre på Sti 30.8 km 2.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 32.8 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 33.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 33.3 km 1.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 34.3 km 1.1 km
Sving høyre på Sti 35.4 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 37.1 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 37.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 37.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 37.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 37.5 km 1.8 km
Retning høyre for å bli på Sti 39.3 km 1.8 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 41.1 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 41.8 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 42.3 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 43.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 43.0 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 43.5 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 43.7 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 44.2 km 1.4 km
Sving venstre på Traktorveg 45.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 45.5 km 1.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 46.8 km 1.2 km
Sving høyre på Sti 48.0 km 1.6 km
Retning venstre på Traktorveg 49.6 km 0.1 km
Retning venstre på Sti 49.7 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 50.1 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 50.6 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 50.9 km 7.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 58.0 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Sti 58.7 km 2.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 61.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 61.3 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 61.7 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 62.2 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 62.3 km 3.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 65.4 km 3.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 68.5 km 1.7 km
Retning venstre på Sti 70.1 km 1.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 71.7 km 3.4 km
Retning venstre på Sti 75.1 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på Sti 75.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 75.8 km 1.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 77.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Sti 77.7 km 0.1 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på Sti 77.8 km 2.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 80.0 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 80.2 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 80.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 81.0 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på Sti 81.7 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 82.0 km 0.2 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på Sti 82.2 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på Sti 83.8 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 83.9 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 84.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 84.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 84.8 km 0.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 85.5 km 0.4 km
Sving høyre i Maridalsveien for å bli på VegSenterlinje 85.9 km 0.3 km
Sving høyre på Sti 86.3 km 0.4 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 86.7 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 86.9 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 87.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 87.5 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 88.3 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 88.5 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 88.7 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 89.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 89.2 km --
Innsenderen: Marka24-2014
Starter i: Sandås, Oslo, NO
Lengde: 89.3 kilometer
Høydeprofil: + 2574 / - 2573 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent