<<

Marka24 Option 3

0 kommentarer
LENGDE
74.4
KM
STIGNING
2224
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.2 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 0.3 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 0.7 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.8 km 0.0 km
Fortsett på Sti 0.9 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 0.9 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 1.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.1 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.1 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 3.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 3.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.8 km 1.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 5.3 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 5.8 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på Sti 6.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 6.8 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.4 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.8 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 7.9 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Sti 8.1 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 8.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 8.5 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 8.8 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 9.1 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 9.3 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 9.8 km 0.8 km
Retning venstre på VegSenterlinje 10.6 km 0.2 km
Sving høyre på Sti 10.8 km 1.3 km
Sving venstre på Sakariasveien 12.0 km 0.5 km
Retning høyre på Sti 12.6 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 13.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 13.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 14.0 km 1.1 km
Sving høyre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 15.1 km 1.9 km
Retning høyre på VegSenterlinje 17.0 km 2.0 km
Sving høyre på Sti 19.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 19.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 19.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 19.5 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 20.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 20.3 km 0.2 km
Retning høyre på Sti 20.5 km 1.7 km
Retning venstre på VegSenterlinje 22.2 km 0.0 km
Retning høyre på Sti 22.2 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 22.7 km 0.6 km
Retning venstre på Sti 23.2 km 2.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 26.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 26.2 km 0.5 km
Sving høyre på Sti 26.7 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 26.9 km 0.2 km
Retning høyre på Sti 27.1 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 27.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 27.6 km 2.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 29.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 29.7 km 0.7 km
Retning venstre på Sti 30.3 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 30.6 km 1.3 km
Sving høyre på Sti 31.9 km 1.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 33.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 33.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 33.6 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 34.0 km 2.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 36.4 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 36.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 36.7 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på Sti 37.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 37.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 37.1 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 37.4 km 1.7 km
Sving venstre på Traktorveg 39.1 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 40.2 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 41.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 41.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Sti 41.5 km 2.0 km
Retning høyre på Traktorveg 43.6 km 0.7 km
Retning venstre på Traktorveg 44.3 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 44.3 km 2.3 km
Fortsett på Sti 46.6 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 47.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Sti 47.2 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 47.3 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 47.4 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 48.0 km 1.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 49.6 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 50.2 km 0.7 km
Sving venstre på Traktorveg 51.0 km 1.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 52.5 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 53.2 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 53.6 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 54.7 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 55.1 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 56.3 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 56.5 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 57.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 57.1 km 0.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 57.7 km 0.1 km
Sving venstre i Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje 57.8 km 2.7 km
Sving venstre på Sti 60.5 km 0.4 km
Retning høyre for å bli på Sti 60.9 km 0.3 km
Sving høyre på Traktorveg 61.2 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 61.3 km 2.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 63.4 km 3.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 66.7 km 0.6 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på Sti 67.3 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på Sti 68.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 68.9 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 69.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 69.8 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 69.8 km 0.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 70.5 km 0.4 km
Sving høyre i Maridalsveien for å bli på VegSenterlinje 70.9 km 0.3 km
Sving høyre på Sti 71.3 km 0.4 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 71.7 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 71.9 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 72.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 72.5 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 73.4 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 73.5 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 73.7 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 74.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 74.3 km --
Innsenderen: Marka24-2014
Starter i: Sandås, Oslo, NO
Lengde: 74.4 kilometer
Høydeprofil: + 2224 / - 2223 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent